„Téměř čtyři roky v opozičních lavicích nám v Jihočeském kraji ukázaly jasná témata, na která se chceme zaměřit. Řada Jihočechů nyní nemá přístup k základní zubní péči, mnoho lidí dojíždí za zubaři do Prahy, chybí pediatři, praktici, ale i psychiatři. Jihočeši chtějí mít tyto služby dostupné a my to můžeme změnit. Naší velkou prioritou je také ochrana jihočeské přírody. Nedopustíme, privatizaci celého Lipna developerům. Chceme, aby se náš kraj rozvíjel a k tomu je nutná i kvalitní síť silnic, dálnic, obchvatů a také pohodlná místní i mezinárodní vlaková spojení. Zároveň dlouhodobě voláme po tom, aby konečně vznikl funkční Integrovaný systém dopravy.

Podle nás je nutné rozšiřovat počty míst na čtyřletých gymnáziích a lyceích. Data a letošní výsledky ukazují, že dostupnost těchto škol se v posledních letech v kraji výrazně zhoršila, především v oblasti Táborska a Českobudějovicka.

Také chceme, aby v Jihočeském kraji současní studenti zůstávali, měli své firmy a zaměstnávali místní občany a pracovali v Jihočeském kraji. Právě proto chceme dál pracovat pro náš kraj tak, aby se v něm dobře žilo – bez korupce, bez kmotrů, pro Jihočechy“ uvedl Josef Soumar, krajský zastupitel, místostarosta města Písku a lídr Pirátů v Jihočeském kraji.

K prioritě ochrany přírody se na místě vyjádřila i současná krajská zastupitelska Veronika Kovářová: „Myslím, že odpovědnost za životní prostředí by měl vnímat i kraj. Narozdíl od Nizozemí se u nás velmi málo věnujeme krajinnému plánování a i když takový dokument vznikne, jako u nás Územní studie Jihočeského kraje, tak raději leží třetí rok v šuplíku, než aby se hlavní teze překlopily do Zásad územního rozvoje kraje. Proč? Snad že by to mohlo znamenat omezení rozvoje developmentu okolo Lipna? Dobře navržené opatření v krajině dokáže odolávat bleskovým povodním či předcházet bleskovému suchu, i když obojí jsou velmi agresivní situace, které nám současné klima chystá. Je realitou, že teplota stoupá, a i když naprší stejný objem srážek, více se vypaří - proto nesmíme podcenit hospodaření s vodou v krajině a práci se zelení. V minulém roce jsme navrhovali, aby vznikl fond životního prostředí, který by mohl tyto projekty financovat.“

Další body programu představili také ostatní čelní kandidáti. Současný krajský zastupitel Jiří Roubíček popsal priority cestovního ruchu. Kulturu a dostupné bydlení nastínila náměstkyně primátorky Českých Budějovic Zuzana Kudláčková. O hospodaření a digitalizaci promluvil krajský zastupitel Tomáš Posekaný. Rodinné a sociální politice se dlouhodobě věnuje Kamil Podzimek a školství shrnul pedagog a tajemník krajského klubu Pirátů Sandrik Bednář.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích budou Piráti i nadále informovat, sledovat nás můžete na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru a na webu, kde již najdete kompletní program do letošních krajských voleb.