Praha, 24. října 2018 – Piráti předložili návrh novely zákona o obcích a krajích, která nově zavádí, aby součástí zápisu ze zastupitelstva byl záznam o jmenném hlasování zastupitelů. Vláda dnes k tomuto návrhu vydala neutrální stanovisko. Pokud návrh projde v příštích měsících Sněmovnou, občané získají možnost vyhledat postoje zastupitelů v jednotlivých hlasováních. Tyto údaje budou dohledatelné i zpětně. Podle návrhu budou záznamy o hlasování viset na elektronické části úřední desky po dobu nejméně deseti let. Obdobně bude platit povinnost veřejného záznamu u hlasování rady města. Pravidla budou upravena i pro zastupitelstva a rady krajů a hlavního města Prahy.

Podaný návrh vychází z programu Pirátů. V něm klademe důraz na transparentnost a odpovědnost politiků. Novela bude přínosná i pro samotné zastupitele, pokud by měli problém si vzpomenout na vlastní hlasování. Nadále by nemělo být možné krytí jednotlivých zastupitelů zápisem, v němž jsou schválená usnesení zapsaná jako hlasování celku. Naše novela osvětlí některé případy prodeje obecního majetku zastupitelstvem za nestandardní cenu. Za návrhem stojí celý poslanecký klub Pirátů.