Praha, 24. června 2022 – Piráti dnes představili 13 opatření proti rozkrádání a korupci. Tyto zákony hodlají prosadit a rozvíjet na všech úrovních správy země. Ke třem z nich, které už leží ve Sněmovně, svolají mimořádnou schůzi, aby začaly platit co nejdříve. Jde o novelu zákonů o evidenci skutečných majitelů, o svobodném přístupu k informacím a o střetu zájmů. Řadu z těchto opatření prosazovali Piráti už v minulém volebním období, tehdejší vláda je ale blokovala. Kvůli korupci každý rok příchází Česko o stovky miliard, které by se daly využít na podporu lidí a rozvoj země.

„Události posledních dnů bohužel znovu ukázaly, že je u nás korupce pořád obří problém. Poslední kauzy jsou přitom jen špička ledovce. Je pravděpodobné, že zrovna teď, přímo v tuhle chvíli, někdo krade peníze nás všech. Peníze, které umíme, můžeme a chceme použít na rozvoj našich měst, na pomoc lidem, na to, abychom to tady měli hezké a funkční. My už toho máme dost. Dali jsme proto dohromady pirátský protikorupční balíček – sérii třinácti opatření, která už delší dobu tlačíme, a hodláme je rozvíjet a prosazovat na všech úrovních správy země, protože si ji prostě rozkrádat nenecháme,“ popsal předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek s tím, že ke třem protikorupčním zákonům, které už leží ve Sněmovně, chtějí Piráti svolat mimořádnou schůzi, aby se konečně projednaly.

„Jde o zákon o evidenci skutečných majitelů, díky kterému dokážeme rozplést vlastnické struktury firem a omezit problémy s praním špinavých peněz, nedohledatelností příjemců veřejných zakázek a dotací či skrytého sponzoringu politických stran. Dále zákon o svobodném přístupu k informacím, aby se už netajily platy a odměny nejvyšších státních úředníků a ČEZ povinně poskytoval veřejnosti mnohem více informací než doposud,“ uvedl Michálek s tím, že dalším bodem k projednání bude zlepšení zákona o střetu zájmů, který politikům znemožňuje ovládat média a čerpat dotace pro vlastní firmy. „Jako Piráti jdeme v tomto příkladem, i díky tomu máme již 13 let čistý štít, a vyzýváme i ostatní strany, aby se k nám připojily, jestli boj s korupcí myslí vážně,“ doplnil k tomu Michálek.

Kromě celostátní úrovně prosazují Piráti protikorupční opatření léta i na krajských a lokálních úrovních, například na pražském magistrátu. U představení protikorupčního balíčku o tom hovořil i primátor Prahy Zdeněk Hřib: „Jsem upřímně rád, že policie rozkryla mafiánskou chobotnici. Nejenom kvůli osekání chapadel od veřejných peněz, ale je to i důkaz, že opatření, která jsme s Piráty zavedli na radnici, opravdu fungují. Kauza se totiž vůbec netýká zakázek pražského magistrátu, ale v Praze pouze dopravního podniku. Prosazení protikorupčních opatření nebylo jednoduché. Jejich oponentem byl právě Petr Hlubuček podporovaný Jiřím Pospíšilem, bývalým předsedou klubu Spojených sil pro Prahu, s tím, že navržená opatření sníží efektivitu řízení města. Ukázalo se, že efektivita řízení se nesnížila a že opatření skutečně fungovala, protože záměry, které organizovaná skupiny nemohla prosadit na magistrátu, uplatňovala právě v dopravním podniku. Proto chceme zavést stejná opatření i v městských firmách a doufáme, že se nyní změní dříve pasivní přístup našich koaličních partnerů.“

„Připomínám, že žádný člen Pirátů není do kauzy zapleten a naši zástupci v dozorčí radě DPP ani nehlasovali pro jmenování nikoho z představenstva DPP, protože neprošli otevřeným výběrovým řízením. Stranou pozornosti by nicméně nemělo zůstat ani zapletení dalších stran do kauzy Dozimetr, protože její součástí je i vyšetřování u silničářů ve Středočeském kraji pod kontrolou ODS a obviněn je i Luděk Šteffel, který byl do pražské městské firmy Operátor ICT dosazen lidmi z ANO. Poté, co jsme ho vyhodili, zakotvil na MMR pod vládou Kláry Dostálové za hnutí ANO,“ řekl Zdeněk Hřib.

Pražský radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský doplnil: „Je pro nás zásadní, abychom chránili důvěru Pražanů v politiku i v dobré jméno Prahy. Po celé volební období jsme prosazovali protikorupční opatření a několik významných se nám jich podařilo uvést v život. Spustili jsme aplikaci CityVizor, kde lze až na úroveň jednotlivých faktur dohledat, jak město hospodaří. Zakázky soutěžíme otevřeným způsobem už od 500 tisíc korun, což je výrazně níže, než ukládá zákon. Spustili jsme též internetovou aplikaci na kontrolu veřejných zakázek Prahy a více než 250 příspěvkových organizací města. Iniciovali jsme zavedení protikorupčního systému dle mezinárodně uznávaných standardů na úrovni Prahy i největších městských společností.“

Na Magistrátu je tak nyní výrazně nižší riziko korupce, protože šli Piráti v protikorupčních opatřeních vysoce nad rámec zákonných požadavků. „Mohu garantovat, že se nezastavíme a naše opatření chceme prosadit i na úrovni městských společností, o což dlouhodobě usilujeme. Operátor ICT, kterého má v působnosti primátor, již data o zakázkách zveřejňuje a stejně jako město otevřeně soutěží zakázky už od 500 tisíc korun. Doufám, že i ostatní koaliční strany v jejich gesčních společnostech urychlí práci na zavedení těchto mechanismů,“ popsal Zábranský.

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová k tomu doplnila, že korupce podle kvalifikovaných odhadů ročně ukusuje stovky miliard korun z peněz daňových poplatníků. Nemluvě o snižování důvěry lidí v politiky a fungování státu. „Za rozkradené stovky miliard – když zprůměrujeme odhady a zahrneme i dotace z EU – bychom mohli vystavět 150 tisíc nových bytů, 4,5 tisíce škol, 350 nemocnic. Za tyto peníze bychom také mohli postavit 3 400 kilometrů dálnic, pomoci lidem s růstem cen energií. Jen pro představu, bylo by to 4 100 korun měsíčně každému českému občanovi. O všechny tyto prostředky kvůli korupci přicházíme každý jeden rok,“ popsala Kocmanová s tím, že korupce rozhodně nekončí s rozkrytím jedné velké kauzy. Je potřeba důsledně trvat na opatřeních, která prostor pro kradení omezí. A to i vnitrostranicky.

„To, že jako Piráti fungujeme v politice již 13 let s čistým štítem, není náhoda. Jsme otevřená, transparentní strana a vypracovali jsme efektivní systémy vnitřní i vnější kontroly naší práce. Máme registr smluv, povinnost evidovat lobbistické kontakty, zveřejněné financování i majetková přiznání politiků. Důležité pozice obsazujeme v transparentních výběrových řízeních, dodržujeme, kde je to jen možné, nominační zákon. To vše riziko snižuje. Je příznačné, že jsme často pro svou transparentnost napadáni a podle některých nám někdy i škodí. Prý jsme naivní. Není ale nic naivního na tom dělat politiku čistě, poctivě a průhledně. Zas a znovu se ukazuje, proč je to potřeba, a proč by se takto měla chovat každá strana,“ uzavřela Kocmanová.

Pirátský protikorupční balíček najdete na: www.koneckorupce.cz. Obsahuje mimo jiné:

 1. Zákon o střetu zájmů
 2. Svobodný přístup k informacím
 3. Zákon o veřejných zakázkách
 4. Evidence skutečných majitelů
 5. Zákon o lobbingu
 6. Průhledné financování stran
 7. Ochrana oznamovatelů
 8. Rozšíření působnosti NKÚ
 9. Větší nezávislost státních zástupců
 10. Kontrola státních a městských firem
 11. Rozklikávací rozpočet na úroveň faktur
 12. Jednotná evidence dotací
 13. Zpětné hodnocení výdajů