Brusel, 7. dubna 2020 - Evropské země se po prvotním náporu a extrémních opatřeních souvisejících s koronavirovou pandemií chystají v nejbližších týdnech ustoupit od “tvrdé“ karantény a chystají ji nahradit karanténami “chytrými“. I když neexistuje v této souvislosti žádný precedent, vztahuje se slovo “chytrá“ v sousloví s karanténou vždy k využití velkých dat, ať již geolokačních či dat o finančních transakcích. „Data potřebná k vytváření modelů vývoje šíření koronaviru, ať už pocházejí od telefonních operátorů či vydavatelů platebních karet, nebo je skrz aplikace budou poskytovat uživatelé sami, musí být plně anonymizovaná a zabezpečená proti zneužití,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Data od telefonních operátorů se snaží získat na celoevropské úrovni Evropská komise, která by na základě nich chtěla modelovat vývoj pandemie. „Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton nás na jednání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů informoval, že Komise má s tímto typem modelování zkušenosti, a potvrdil, že data budou plně anonymizovaná a nebude možné je zneužít, což dle komisaře potvrdil i Evropský inspektor ochrany údajů,“ uvádí Kolaja.

Druhá možnost, tedy sběr dat z aplikací nainstalovaných na mobilních telefonech občanů, má kromě ochrany odeslaných dat i další úskalí. „Jsem přesvědčen, že nejzásadnějším prvkem je, aby aplikace byly založené na svobodném software, tedy Open Source. Tak bude kód k dispozici ke kontrole celé vývojářské komunitě a odborné veřejnosti, která jej může velmi podrobně zkoumat a testovat a upozornit na bezpečnostní díry a další úskalí, která se v něm mohou skrývat. Pokud by aplikace nebyla otevřená, neměli by občané nikdy jistotu, že se z telefonu neodesílají i další data, která by mohla být zneužita,“ pokračuje Kolaja.

„Jedna z důležitých pravomocí Komise je monitorování, zda jednotlivé členské země jednají v souladu s unijním právem, kde je ochrana dat přímo zakotvena. V případě chytrých karantén by měl tento dohled probíhat obzvlášť podrobně,“ dodal Kolaja.

V přiložené infografice přinášíme přehled toho, co by chytrá karanténa měla být a co by z ní naopak snadno dělalo systém zneužitelný pro vychytralé šmírování.