Brusel, 1. prosince 2020 – Evropská komise včera zveřejnila zprávu týkající se nařízení o geo-blockingu. Ten zamezuje lidem přístup k obsahu on-line v závislosti na jejich lokaci. Jinými slovy vytváří územní omezení, která občanům zabraňují sledovat videa, poslouchat hudbu, číst e-knihy nebo hrát hry. Jde tedy o zcela zásadní téma v době současné světové pandemie. Původní legislativa, která by měla být upravena, vešla v platnost v roce 2018. Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja volá po zrušení takového blokování obsahu už dlouhou dobu.

„Zejména v době světové pandemie, kdy fungování společnosti závisí na službách on-line, je geo-blocking vážný problém. Každý by měl mít právo na informace na Internetu, a to bez jakékoliv diskriminace na základě národnosti, jazyka či aktuální lokace,“ uvedl Marcel Kolaja.

„Dobrou zprávou je, že se, dle zprávy Komise, množství blokovaného obsahu v závislosti na místě snižuje. V každém případě musíme zabránit blokování obsahu kvůli copyrightu. To je přesně důvod, proč potřebujeme důkladnou reformu copyrightu, kterou zákonodárci v minulém funkčním období nedokázali provést správně,“ doplňuje Kolaja.

„Je jasné, že v této oblasti potřebujeme kvalitní legislativu. Firmy nemohou vyřešit tento problém samy,“ dodává Kolaja. „Jelikož v rámci zprávy budou probíhat konzultace, veřejnost bude moci vyjádřit svá stanoviska k tématu geo-blockingu. Podobný postup sám vřele doporučuji,“ uzavírá Kolaja.