Brno, 16. dubna 2020 - V návrhu společné strategie opouštění nouzových stavů v jednotlivých členských zemích, který dnes představila Evropská komise, se mimo jiné počítá s různými druhy monitoringu pohybu osob pomocí mobilních aplikací. Bohužel z dokumentu není zřejmé, jak by měla být data chráněna. Naopak vyvolává ještě více otázek než doporučení Komise z minulého týdne.

„Základní otázky nejsou stále odpovězeny, naopak se objevují nové nápady, které budí pochyby o dostatečné ochraně soukromí a bezpečnosti dat evropských občanů,“ uvádí místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Podle něj nebyly zodpovězeny předešlé otázky, jak přesně chce Komise chránit data, která by měly využívat aplikace chytrých karantén. „V úterý jsem položil otázky komisaři Didieru Reyndersovi a víceméně mi bylo jen řečeno, že vše bude v pořádku, s odvoláním na GDPR a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů . To mě vpravdě moc neuklidnilo,“ dodává Kolaja.

Podle něj je zásadní, aby aplikace chytrých karantén byly svobodný software, tedy Open Source. „Jedině pokud bude kód aplikací otevřený, může vývojářská komunita zkontrolovat, že aplikace sbírá jen potřebná data. Pokud bude software uzavřený, budeme muset slepě věřit vývojářům aplikací a to je naprosto zbytečné riziko,“ komentuje hlavní obavy Kolaja.

Dalším z bodů je zabezpečení systému proti útokům zvenčí. „Zatím jsem se ani od komisaře nedozvěděl, jak mají být systémy zabezpečeny například proti falešným zprávám, tedy situaci, kdy by útočník záměrně poslal uživatelům nepravdivou zprávu, že byli potenciálně v kontaktu s infekční osobou. Takové zprávy by mohly vyvolat paniku,“ uvádí další příklad Kolaja.

Tím však pochybnosti o plánu týkajícího se mobilních aplikací zdaleka nekončí. „V návrhu se objevuje nápad sběru dat o všech potenciálních kontaktech nakažených pacientů, což vnímám jako bezprecendentní a neodůvodněné. Neexistují v něm jasná kritéria pro ukončení sběru dat a celého projektu, nejsou v něm ani přesné požadavky na interoperabilitu aplikací. Všechny tyto body vedou k velké nejistotě,“ dodává Kolaja k navrhovanému dokumentu. „Všechny body budu dále sledovat a budu usilovat zohlednění mých připomínek, protože přes všechny nedokonalosti návrhu věřím, že dobré společné řešení může urychlit přechod do normálního post-koronavirového režimu,“ doplnil Kolaja.