Brusel, 18. června 2020 – Evropské instituce se v souvislosti s koronavirovou pandemií mimo jiné potýkají s otázkou, jak zajistit svůj provoz na dálku. Tím nejdůležitějším procesem, který v tomto ohledu řeší, je hlasování zvolených zástupců občanů evropských zemí - hlasování europoslanců na půdě Evropského parlamentu. V minulých dnech však některé europarlamentní výbory rozhodly, že volby budou probíhat skrze volební systém zvaný iVote. Europoslanci si pro tyto účely musejí zřídit účet na službě iCloud od společnosti Apple a přijmout tak obchodní podmínky, které se k této službě vážou. Jinak nemohou v daných výborech hlasovat. „Je neřípustné, aby byl výkon poslaneckého mandátu omezován přijetím obchodních podmínek soukromé americké společnosti,“ uvádí místopředseda Evropského parlamentu pro informační technologie Marcel Kolaja.

Do této chvíle hlasovaly orgány Evropského parlamentu na dálku na základě rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu, které umožnilo dočasné vzdálené hlasování prostřednictvím e-mailu. V kostce shrnuto postup zahrnuje vyplnění, vytištění, podepsání, naskenování a odeslání hlasovacího lístku e-mailem. Dalo by se argumentovat, že postup není ani dokonalý, ani pohodlný, avšak za podmínky, že všechna hlasování jsou jmenovitá a výsledky veřejné, umožňuje tento systém každému poslanci Evropského parlamentu hlasovat a následně zkontrolovat, zda byly jeho hlasy správně zaregistrovány, tedy existuje způsob ověření, že hlasy nebyly zmanipulovány.

Se systémem iVote se však věci zásadně mění.

„Pro začátek musíte mít iPad nebo iPhone. A nejen to - požadavek se netýká pouze poslanců Evropského parlamentu, ale také politických poradců a asistentů, kteří připravují seznamy pro hlasování. To je velká spousta iPadů a to jen proto, aby Evropský parlament plnil svou základní funkci,“ uvádí dále Kolaja.

To bohužel není konec špatných zpráv. Abyste mohli používat iVote, musíte mít také účet iCloud. Jedním z důsledků—dle společnosti Apple—je, že Apple bude automaticky ukládat mnoho dat ze zařízení uživatelů na svých serverech, a to včetně fotografií, dokumentů, kontaktů, položek kalendáře, zdravotních údajů ale i klíčů a hesel. Kromě toho iVote také odesílá všechna hlasovací data do cloudového úložiště.

„Moje hlavní obava spočívá už v pouhé skutečnosti, že poslanci Evropského parlamentu si musí otevřít účet u služby poskytované americkou společností a souhlasit s jejími obchodními podmínkami, aby vůbec mohli vykonávat svůj mandát,“ komentuje Kolaja.

Pokud tedy poslanci odmítnou přijmout smluvní podmínky iCloud, nemohou hlasovat. Jinými slovy nemohou vykonávat svůj mandát. A právo na výkon mandátu je zásadní pro fungující demokracii.

Demokraticky zvoleným zástupcům občanů nelze upřít jejich hlasovací právo pouze na základě toho, že nesouhlasí se smluvními podmínkami americké společnosti nebo že nechtějí mít účet u společnosti Apple. „Nutit zástupce evropských občanů, aby byli závislí na americké společnosti při výkonu své hlasovací povinnosti, je v dnešní době, kdy rychle rostou kybernetická rizika a Evropa hovoří o potřebě zajistit digitální suverenitu, opravdu špatný vtip. Celkově vzato považuji tuto situaci za naprosto nepřijatelnou a udělám vše, co bude v mých silách, abych zastavil takto nesmyslné a nedemokratické nařízení,“ uzavírá Kolaja.