Štrasburk, 7. července 2021 - Pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja vyjednal podporu pro transparentní vzdálené hlasování ve výborech Evropského parlamentu. Po mnoha jednáních Konference předsedů výborů odsouhlasila změnu pravidel. Vzdálené hlasování ve výborech tak bude nově jmenovité a průhledné. Občané i europoslanci si budou moci jednoduše hlasování zkontrolovat, nebude tedy docházet k chybnému započítávání hlasů, což se v minulosti dělo.

„Mám opravdu velikou radost. Transparentní Parlament je pro Piráty jednou z hlavních priorit. Jsem proto rád, že všechno to dlouhé vyjednávání se nakonec opravdu vyplatilo. Tady je potřeba připomenout, že o zcela zásadních projednávaných bodech někdy rozhodne třeba jen jeden hlas. Je opravdu důležité, abychom měli možnost výsledky zkontrolovat,” raduje se z vývoje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Europoslanec Kolaja po začátku pandemie rovněž úspěšně prosadil také vzdálené jmenovité hlasování na plenárním zasedání Parlamentu. To od minulého roku skvěle funguje. Kolaja ale bojoval dál a aktivně se zasazoval o stejná pravidla i v rámci jednotlivých výborů. Postupně pro svůj návrh získával spojence a změny se daly do pohybu, když pro dopis podporující jmenovité hlasování ve výborech adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů Antoniovi Tajanimu získal podporu od několika předsedů výborů a bezmála poloviny předsednictva.

„Dnešní rozhodnutí Konference předsedů výborů je skutečně důkazem, že se blýská na lepší časy a že Evropa má šanci stát se zase o kousek průhlednější. Věřím, že ji nepromarní,” doplňuje Kolaja.

Nová pravidla zahrnují i transparentní hlasování o pozměňovacích návrzích. Před touto změnou při vzdáleném hlasování ve výborech bylo možné kontrolovat pouze konečné hlasování, tedy finální ano/ne celému textu.