Brusel, 10. prosince 2020 – Piráti upozorňují na možné omezování svobody a zneužití mechanismu mazání teroristického obsahu na Internetu proti občanům. Evropský parlament, Rada i Komise dnes na politické úrovni ukončily třístranná jednání (tzv. trialog), v rámci kterých se dohodly na znění pravidel pro odstraňování teroristického obsahu. Přes odpor národních vlád se Pirátům podařilo prosadit několik pozitivních změn.

„Zkoumat nebo psát o terorismu nesmí být znemožněno. Evropský parlament ve své vyjednávací pozici odmítl filtry, které by mazaly obsah a mohly by tak zabránit legitimnímu obsahu v šíření – pouze proto, že stroj to špatně vyhodnotil. Stejně tak jsem se svým kolegou Patrickem Breyerem prosazoval výjimku v případě vzdělávacích, uměleckých nebo novinářských obsahů. Tu se nám podařilo ve vyjednávání zajistit,“ zmiňuje Kolaja.

„Národní vlády však svým postojem ohrožují svobodu nás všech. Podle jejich návrhu by mohly kompetentní autority v libovolné členské zemi přikázat odstranění obsahu. Přitom by neexistovaly dostatečné mechanismy, jak se bránit proti neoprávněným zásahům. Vláda Viktora Orbána by tak například mohla mazat obsah v celé Evropě pouze proto, že považuje kritiku vlády za terorismus,“ doplňuje Kolaja.

V návrhu navíc zůstává pouze jedna hodina na smazání obsahu pod hrozbou obří pokuty, což může jednoduše zničit malé firmy. Pirátům se naštěstí podařilo prosadit výjimku pro případ, kdy se nepodaří smazat obsah z provozních nebo technických důvodů.

„Ačkoli se Pirátům podařilo zabránit povinným filtrům obsahu, hořkou pilulkou zůstává fakt, že automatické filtry mazající obsah nejsou zakázány, ale naopak podporovány jako vhodný nástroj pro ochranu uživatelů,“ uzavírá Kolaja.

Návrh Evropského parlamentu se snažil zajistit základní svobody občanů v prostředí on-line. Snahou Rady, složené ze zástupců jednotlivých členských zemí, byl naopak tvrdý postup proti terorismu na sociálních sítích i jinde na Internetu bez dostatečné ochrany občanských práv. Proti tomu se postavil místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja, který se jednání účastnil jako zpravodaj stanoviska výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Jeho kolega z německé Pirátské strany Patrick Breyer působil v roli stínového zpravodaje.