Praha, 16. prosince 2019 - Vláda v pondělí projednala Aktualizaci Národního programu snižování emisí ČR. Zpráva uvádí, že Česká republika dodržuje stávající národní emisní stropy a klesá množství vypouštěných emisí. Ve skutečnosti jde o porovnávání aktuální ekonomiky s průmyslovou érou převládající na našem území až do 90. let. Vládou zmiňovaný pokles emisí nevyvolala dobrá klimatická politika státu, ale pád neefektivního a zastaralého průmyslu. Pravdou je, že od roku 2010 vypuštěné emise stagnují, v posledních letech dokonce mírně rostou.

V Národním programu snižování emisí navrhuje Ministerstvo životního prostředí snížení oxidů dusíku až o 5 000 tun ročně pomocí nárůstu užívání obnovitelných zdrojů. Problém ale je, že platný Národní klimaticko-energetický plán ČR požaduje navýšení obnovitelných zdrojů energie jen na 22 procent do roku 2030. Tento cíl je tak nízký, že nemotivuje k dostatečně rychlému využití obnovitelných zdrojů. Absurdní je, že se vláda ČR v tuto chvíli vzdává jakékoliv kontroly nad uhelnou elektrárnou Počerady, která produkuje kolem 5 500 tun oxidů dusíku.

Národní program snižování emisí ČR bohužel nepřináší ani dostatečný pokrok na lokální úrovni. Piráti v této oblasti navrhují opatření na omezení topení uhlím v lokálních topeništích. Zejména zvýšení daně z uhlí či možnost plošného omezení spalování uhlím tak, jak to má například sousední Polsko.

Je třeba, aby byla Česká republika proaktivní ve snižování své závislosti na těžbě uhlí a zaváděla plošné využívání obnovitelných zdrojů energie. Dle vědecké zprávy IPCC je nezbytné snižovat celosvětově emise minimálně o 7, 6 procent ročně. Piráti požadují, aby k tomuto snižování začala ČR také přispívat. Minulý týden se premiér Babiš v Bruselu zavázal k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. V souvislosti s tímto cílem poskytne Evropská komise až 100 miliard eur, tedy 2,5 bilionu korun, na sociální a hospodářskou obnovu regionů devastovaných těžbou uhlí. Pro Piráty bude zásadní, aby tyto ohromné prostředky byly v ČR využity efektivně a transparentně a současně pracovaly proti sociální nerovnosti ve zmíněných regionech.