Praha, 25. ledna 2021 – Česko selhává ve snižování odpadů, ochraně klimatu či v rozvoji zdravotnictví. Uvádí to Zpráva o naplňování Agendy 2030 v České republice a související Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti, kterými se dnes bude zabývat vláda. Z hlediska alarmujících závěrů obou dokumentů jsem doporučila, aby byly i projednány na příslušných sněmovních výborech. Stejně tak jsem je v průběhu jejich vzniku připomínkovala. Dokumenty poukazují také na špatnou spolupráci mezi resorty, která je patrná v praxi ministerstev životního prostředí a zemědělství, kde resortismus brání v prosazování legislativních změn, konkrétně například u ochrany zdrojů pitné vody.

Česká republika se zavázala plnit společné cíle udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. Jedná se o nejširší a nejkomplexnější rozvojovou strategií, na které se podílely všechny členské státy OSN. Agenda 2030 si klade za cíl předat následujícím generacím zdravou prosperující planetu se spokojenými obyvateli, kteří žijí důstojně a ve vzájemném partnerství. Piráti usilují o nalezení rovnováhy mezi sociálním, environmentálním a ekonomickým pilířem společnosti.

Projednaná Zpráva o naplňování Agendy 2030 poukazuje na nedostatky v dosahování cílů – Česká republika má největší mezery například v oblasti zdraví, stejně tak strategie oběhového hospodářství zůstává spíše na papíře. Velké nedostatky ale přetrvávají také v oblasti ochrany klimatu a ekosystémů. ČR má vysoký podíl emisí na jednoho obyvatele, vysokou emisní náročnost hospodářství i vysoký podíl průmyslu a zatím bohužel nereagujeme dostatečně ambiciózními klimatickými opatřeními. Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti odhalila mezery například v oblasti obnovy biodiverzity. I proto jsou ochrana klimatu a zachování druhové rozmanitosti témata, která Piráti trvale akcentují.