Praha, 6. ledna 2020 – Vláda dnes schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která má omezit invazní nepůvodní druhy podle předpisů Evropské unie. Novela bohužel nesplnila má očekávání a obsahuje několik problematických bodů, jako je například neexistence Národního seznamu invazních druhů, nekontrolované vysazování nepůvodních druhů ryb, které mohou ohrozit naše domácí druhy, a možnost výsadeb monokultur invazní douglasky tisolisté. K tzv. invazní novele je také nesmyslně přilepena změna režimu kácení dřevin podél vodovodů a kanalizací, která výrazně oslabí ochranu dřevin ve městech a obcích. Na území České republiky se eviduje přes dva tisíce nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje okolo 15 procent.

Čeští vědci mají od roku 2016 připraven návrh systému klasifikace zavlečených druhů rostlin a živočichů. Přijetí Národního invazního seznamu představuje dle mého názoru základ systémového řešení nepůvodních invazních druhů na našem území. Konkrétně obsahuje tzv. Černý seznam druhů s výrazným vlivem na životní prostředí. Dále tzv. Šedý seznam zahrnující druhy s menším, ale nikoliv zanedbatelným vlivem, jejichž omezování má v určitých podmínkách smysl. Ministerstvo se však rozhodlo již existující klasifikaci ignorovat a do novely zákona ji nezahrnout. Absence této klasifikace je zcela zásadním nedostatkem. Bez seznamu invazních druhů je novela zákona téměř bezvýznamná.

Důslednou systematickou ochranu vzrostlých stromů ve městech a obcích mají Piráti ve svém programu, proto jsme zásadně proti změkčení režimu kácení dřevin podél vodovodů a kanalizací. Nově by se tyto dřeviny mohly kácet v tzv. oznamovacím režimu, tj. bez posouzení orgánu ochrany přírody. Je velmi pravděpodobné, že následkem by bylo masivní kácení vzrostlé zeleně po celém území České republiky.

V posledních letech čelíme opakovaným vlnám veder a sucha, proto bychom se měli snažit dostat do měst i obcí co nejvíce zeleně a o stávající zeleň pečovat a důsledně chránit. Změna režimu kácení stromů je naprosto nepochopitelný krok proti veřejnému zájmu na zdravém životním prostředí a zadržování vody v krajině. Je přece nad slunce jasné, že nově vysázené stromy se v míře zástinu, zvlhčení, a tedy ochlazení veřejného prostoru vyrovnají těm stávajícím až za desítky let. A my se přesto budeme dál fotit na své Instagramy a Facebooky s rýčem a čerstvě zasazeným odrostkem, ale dovolíme vzrostlé stromy s vysokou ekologickou funkcí bezhlavě kácet? Sázet stromy je důležité, ale naprostý základ je chránit ty stávající. To je pro mě i Piráty směr, kterým se snažíme ubírat.