Praha, 11. dubna 2018 – Kvalita životního prostředí se přímo dotýká každého občana České republiky. Proto je účast veřejnosti v rozhodování o svém okolí pro Piráty klíčových principem. Navrhla jsem tedy pozměňovací návrh k novele zákona o vodách, který měl vrátit právo občanů účastnit se stavebních řízení o vodních dílech. Podle statistik probíhá 95 % všech stavebních řízení bez odvolání některého z účastníků. U zbylých 5 % dojde k odvolání některé ze stran, ať už jsou to spolky, investor nebo jednotliví občané. V rámci těchto odvolání daly úřady za pravdu v 63 % případů. To dokládá, že slovo veřejnosti má váhu a zároveň není zneužíváno ke zdržování výstavby nebo obstrukcím. Můj pozměňovací návrh na dnešním jednání Sněmovny bohužel neprošel. Zaráží mě, že můj návrh smetla ze stolu i SPD, která neustále mluví o přímé demokracii a o tom, jak je třeba dát více rozhodovacích pravomocí občanům. Jejich reálné kroky ale svědčí o pravém opaku. Dnešním hlasováním poslanci zakonzervují stav, který nahrává velkým firmám a developerům a doslova kašle na obyčejné lidi, zejména na venkově.