Praha, 5. ledna 2021 – Ministerstvo životního prostředí by si mělo do roku 2021 stanovit splnitelné závazky a dohnat resty, které měly být už dávno hotové. Je to důležité nejen pro naši přírodu, lesy, ochranu pitné vody, ale také zemědělce a budoucí konkurenceschopnost země. Začátek roku je obdobím naděje, kdy lze započít změny k lepšímu a poučit se z předešlých neúspěchů, právě k tomu tak resort vyzývám, nejen jako předsedkyně Výboru pro životní prostředí, ale i jako běžná občanka, které záleží na stavu našeho prostředí.

  • Hlavním úkolem pro rok 2021 bude urychlení zavedení opatření pro ochranu klimatu a souvisejících adaptačních opatření: Je to důležité i proto, že zdravá půda a krajina budou odolnější ke klimatickým extrémům jako jsou dlouhotrvající sucha či přívalové deště. Ministerstvo slíbilo předložit do konce roku tzv. protierozní vyhlášku, která by měla nastavit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí. To bohužel nesplnilo. Erozí je přitom u nás ohrožena více než polovina zemědělské půdy, z níž ročně vlivem eroze zmizí 21 milionů tun ornice. Takto obrovská ztráta se následně musí dohánět chemií, která se ale splachem z polí dostává do řek a vsakováním do podzemních vod.

  • Změny způsobu hospodaření na zemědělské půdě a v lesích: Ač tato oblast patří spíše do resortu zemědělství, projevuje se špatná praxe při hospodaření na zemědělské půdě a v lesích při narušování biodiverzity české krajiny. Ročně mizí například desetitisíce ptáků a v důsledku intenzivního zemědělství a polí plných řepky a kukuřice rapidně klesají počty motýlů, brouků, čmeláků a včel. Finanční prostředky, které v příštích letech obdrží stát z Evropské unie, je nutné využít na podporu biodiverzity a plošné zádrže vody v krajině. Naopak ostře by se Ministerstvo životního prostředí mělo vymezit proti megalomanským stavbám typu kanál Dunaj-Odra-Labe.

  • Ochrana a prevence znečištění vodních zdrojů: Předcházení ekologických havárií a šetření jejich příčin se musí zásadně zlepšit, aby nedošlo k opakování situace, kterou již řadu měsíců sledujeme okolo otravy na řece Bečvě. Nedělám si ale velké naděje, že by ministerstvo pod současným vedením v těchto tématech nějak zvláště pokročilo, skutečné řešení přijde až s novou vládou, jíž chtějí být Piráti součástí.

Kdybych měla vše shrnout, přeji nám v tomto roce zdravé lesy a půdu, dostatek vody v krajině a přijetí plánu na rychlé ukončení spalování uhlí v českých elektrárnách. Vím, je to práce na roky. I proto jsou toto témata, se kterými půjdou Piráti do voleb 2021.