Praha, 7. října 2020 – Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes uspořádal videokonferenci „Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu?“. Konference konaná pod mou záštitou hledala odpovědi na to, jak vyjít vstříc rostoucí poptávce občanů po pobytu v přírodě, nabídnout návštěvníkům kvalitní rekreaci a současně neohrožovat přírodu v chráněných územích či v blízkosti měst.

Návštěvnost přírody v ČR radikálně roste a předpokládám, že tento trend bude pokračovat. Ředitelé všech čtyř národních parků České republiky dnes během videokonference potvrdili, že návštěvníků přírody každoročně přibývá. Ve velkých chráněných územích a chráněných krajinných oblastech jde o meziroční skok o 10 až 20 procent. Tento rok byla návštěvnost dokonce rekordní. Chráněné krajinné oblasti zaznamenaly během července 2020 nárůst o 50 procent, místně až o 100 procent. Vzrůstající zátěž pro ikonické přírodní lokality a turistickou infrastrukturu představují především jednodenní návštěvníci.

Cílem dnešní konference bylo také diskutovat případné legislativní změny, které by zlepšily návštěvnický zážitek a zároveň zajišťovaly ochranu přírody. Identifikovali jsme dva zásadní problémy, které nastavení udržitelného turismu brání. Prvním tématem jsou nedostatečné pravomoce strážců přírody. Nemohou například zastavit auta, která do chráněných oblastí nepovoleně vjíždí. Jejich pravomoce je třeba jednoduše posílit. Druhým dlouhodobým a zcela zásadním problémem je nedostatečné personální obsazení a financování národních parků a chráněných krajinných oblastí. Jednoduše řečeno, chybí lidé v terénu.

Množství personálu ve správě národních parků je dané zřizovatelem, kterým je Ministerstvo životního prostředí. To ve spolupráci s Ministerstvem financí určuje, kolik tabulkových míst a finančních prostředků jednotlivé národní parky dostanou. Ministerstva tak mají ve svých rukou financování ochrany životního prostředí v České republice a za Piráty apelujeme na to, aby na pracovníky v terénu nezapomínala.

Záznam a prezentace z kulatého stolu Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu? jsou k dispozici zde.