Praha, 18. února 2020 – Pod mou záštitou se dnes na Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny konal seminář s názvem „Cena, kvalita a dostupnost pitné vody“. Seminář jsem uspořádala především proto, abych s pomocí odborníků téma přiblížila také poslancům, kteří budou v příštích týdnech o vodě v České republice rozhodovat. V současné době totiž Sněmovna projednává novelu vodního zákona i návrh na ústavní ochranu vody. Právě novelu vodního zákona zítra projedná také Výbor pro životní prostředí.

Česká republika v posledních letech čelí nadměrnému suchu, se kterým je spojený zásadní nedostatek vody v krajině. Jedním ze závěrů semináře je, že vzhledem k poklesu hladiny podzemních vod bude na významu nabývat využívání povrchových zdrojů. V těch je ale vlivem změny klimatu a lidských aktivit dlouhodobě nadlimitní počet znečišťujících látek a chemikálií, jako jsou například pesticidy nebo léčiva, přibývá i znečištění sinicemi a řasami.

Dnešní seminář poskytl návod, jak bojovat proti suchu a nedostatku vody na našem území. Je třeba aktivně hledat nové vodní zdroje, investovat do technologií na úpravu pitné vody a podporovat krajinu tak, aby byla schopna plnit svou funkci při zadržování vody. Pro zadržení vody v krajině je nezbytné pracovat na legislativní podpoře vodních ekosystémů, zajistit ochranná pásma kolem vodních zdrojů a změnit způsob hospodaření v krajině. Pro Piráty je téma ochrany podzemních a povrchových zdrojů vody prioritou, a proto dnes poprvé zasedala Pirátská skupina, která se bude intenzivně zabývat problematikou správy a údržby vodovodů a kanalizací.