Praha, 1. července 2020 – Ministerstvo životního prostředí včera Ministerstvu zemědělství odsouhlasilo dalších 21 lokalit, které budou vyhrazené pro možnou výstavbu vodních nádrží. Plánovanou výstavbu přehrad považuji za velkou chybu, protože jejich potenciál k řešení problému se suchem je minimální. Masivní zásahy do krajiny a betonování jsou naopak jednou z jeho příčin.

Přehrady mohou být v některých případech vhodným bodovým zdrojem pitné vody, ale v boji se suchem a adaptací na změnu klimatu nám nepomohou, protože jsou jako prosakující kýbl vody uprostřed pole. Ten možná dočasně pomůže nejbližšímu okolí, ale zbytek pole a vše živé v okolí stejně uschne na troud. Vodu prostě nepotřebujeme v kýblech, ale plošně v krajině.

Známe přitom desítky přírodě blízkých opatření, která mají výrazně lepší výsledky než přehrady. Dle oficiálních dat Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy bychom ve zdravé krajině a v půdě mohli zadržet osmnáctkrát více vody než v plánovaných přehradách. Navíc by tato voda byla v krajině obsažena rovnoměrně a plošně a byla by okamžitě a bez dalších nákladů využitelná pro zemědělství i ostatní potřeby.

Řešení se přímo nabízí. Stačilo by investovat do udržitelnějšího hospodaření na zemědělské půdě, vrátit zeleň do polí, vyvést vodu ze zemědělských odvodňovacích systémů zpět na povrch, investovat do mokřadů a tůní a vrátit do půdy přirozené hnojení. Betonování krajiny je také drahé a je možné, že na opatření blízká přírodě nezbydou finanční prostředky. Jestli je ale rychle a plošně nezačneme realizovat, zbydou nám jen ty poloprázdné kýble a v jejich okolí troud.