Praha, 2. července 2020 – Jakožto předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí jsem za spolupráce senátorky Jitky Seitlové a poslance Jana Chvojky dnes pod svou záštitou uspořádala seminář Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Seminář jsme se rozhodli uspořádat především proto, že novela stavebního zákona vznikla bez jakýchkoliv analytických podkladů a širší diskuze s odborníky. To se odrazilo na její kvalitě - i po připomínkovém řízení má novela stále řadu vážných nedostatků. Pro mě je nedostatečná především ochrana veřejných zájmů, mezi které spadá i ochrana životního prostředí.

Pirátskou prioritou je nejen urychlení a zjednodušení stavebních řízení, ale také ochrana veřejných zájmů, transparentnost celého procesu a zohlednění vlivů zrychlení stavebního řízení na životní prostředí. S tímto přímo souvisí účast veřejnosti na rozhodování, která je jednou z důležitých pirátských hodnot. Ta byla novelou stavebního zákona z roku 2017 zásadně oslabena.

Mým cílem je vrátit obyvatelům možnost podílet se na rozhodování o kvalitě svého okolí i ochraně životního prostředí, které přímo ovlivňuje kvalitu jejich života. Nejde jen o to rychle stavět, nutné je brát v úvahu i všechny dopady nové legislativy, a především zachovat princip Jedno místo – jedno podání – jedno řízení, na kterém je i širší politická shoda, a který díky digitalizaci celý proces řízení výrazně urychlí.