Praha, 4. února 2020 – Na Výboru životního prostředí Poslanecké sněmovny se dnes pod mou záštitou konal kulatý stůl s názvem „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“. Tématem odpadů a potažmo skládkováním se Piráti dlouhodobě zabývají. Podnětem k uspořádání kulatého stolu byla především dlouhodobá nečinnost Ministerstva životního prostředí, ušlý zisk obcí z provozování skládek a újma na životním prostředí. Debata se věnovala též odpadové legislativě navržené vládou, která se však zatím jeví jako nedostatečná, a navíc zásadně zpožďuje provedení nutných změn.

Dle zákona o odpadech má původce za uložení odpadu na skládku zaplatit poplatek, který vybírá provozovatel skládky. Ten je následně povinen odvést poplatek obcím a Státnímu fondu životního prostředí. Z dostupných dokumentů Národního kontrolního úřadu a České inspekce životního prostředí je však zřejmé, že někteří provozovatelé poplatky ani nevyměřují a neodvádějí příjemcům. Vznikají tak škody, které mohou dosahovat řádů stovek milionů korun. Cílem kulatého stolu bylo zjistit, jestli jde o ojedinělé porušování zákona nebo o závažnou systémovou chybu a jak ji má napravit předkládaná vládní novela odpadového zákona, kterou v současné době Sněmovna projednává.

Je absurdní, že stát před tímto problémem dlouhodobě zavírá oči je třeba, aby nová odpadová legislativa nabídla funkční řešení. Piráti analyzují balíček novely odpadového hospodářství a budou k němu podávat pozměňovací návrhy, které zajistí efektivní nakládání s odpady v České republice. Mým cílem je skoncovat se skládkováním do roku 2024 a nastavit takové nakládání s odpady, které bude upřednostňovat jejich další využití jako surovin.

Mám radost, že o kulatý stůl na téma skládkování byl tak velký zájem. Podařilo se nám zajistit účast zástupců obcí, Ministerstva životního prostředí i provozovatelů skládek a několika dotčených poslanců. Vytvořili jsme tak platformu pro veřejnou debatu o této problematice. Odpadovou legislativu budeme na Výboru pro životní prostředí i nadále sledovat a projednávat.