Praha, 21. září 2020 - Vláda dnes projedná novelu zákona o Antarktidě. Návrh aktualizuje a zpřesňuje povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků a smluv České republiky vůči Antarktidě. Tento kontinent je unikátní vědeckou laboratoří, která poskytuje svědectví o vývoji klimatu na Zemi. Například díky vrtným jádrům z antarktického ledovcového štítu známe klimatické cykly posledních několika set tisíc let. Zachování unikátního prostředí je pro účely vědeckého zkoumání klíčové a dnes projednávaný návrh má ochranu Antarktidy posílit. Novela mimo jiné stanovuje povinnost přijetí nápravných opatření při ekologické havárii na straně provozovatele.

Výsledky a analytická data jsou pro vědecké poznání nezbytné. K pochopení současnosti musíme dobře rozumět minulosti, což platí i v oblasti změny klimatu. Česká republika k tomu díky špičkové práci českých vědců na jižním kontinentu přispívá a dobré renomé stálo nedávno za získáním konzultativního statutu pro Českou republiku ke Smlouvě o Antarktidě. To nám dává možnost spoluutvářet budoucnost posledního neobydleného kontinentu na Zemi. Podpora vědy, přísně regulovaný turismus a vyloučení jiných hospodářských aktivit by měly být klíčovým mottem budoucího směřování Antarktidy.

Tímto směrem jde i návrh na změnu českého zákona o Antarktidě upravující mimo jiné odpovědnost za ekologické havárie, které vzniknou v důsledku vědeckých výzkumných programů, cestovního ruchu a všech ostatních vládních i nevládních činností. Povinnost přijetí nápravných opatření má při ekologické havárii provozovatel. Je správné, že princip „znečišťovatel platí“ bude platit i kolem jižního pólu.