Praha, 30. září 2020 – Kauzu Turów, tedy rozšiřování povrchového dolu v blízkosti českých hranic, jsme na poslaneckém Výboru pro životní prostředí projednávali již od listopadu roku 2019. Polsko prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti bez řádného projednání vlivů na území a obyvatelstvo porušuje platnou evropskou legislativu. Vláda z nepochopitelných důvodů až doposud nepodnikla žádné funkční kroky, kterými by se snažila odvrátit prodloužení těžby a hájit práva českých občanů. Ti se přitom kvůli dolu potýkají s nedostatkem vody ve studních, s nadměrným znečištěním i hlukem. Až během dnešního odpoledne podala Ministerstva životního prostředí a zahraničí podnět k Evropské komisi.

Po tomto kroku Piráti volají již několik měsíců. Polsko svými aktivitami přímo ohrožuje životní prostředí i kvalitu života obyvatel všech tří dotčených států. Místo jsem navštívila spolu s kolegou pirátským poslancem Tomášem Martínkem v listopadu minulého roku. Již tehdy nám místní obyvatelé ukazovali některé negativní dopady těžby na životní prostředí a zásoby podzemní vody dotčeného regionu.

Ministerstva se rozhodla konat až po výzvě Výboru pro životní prostředí. Ten na červnovém jednání přijal usnesení, ve kterém žádá Vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vypracovat podnět a předložit ho Evropské komisi do 30. září 2020. Dále jsme žádali Ministerstvo životního prostředí a Liberecký kraj, aby do 30. září 2020 vyčíslilo dosavadní i předpokládané škody a náklady v oblasti odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Ministerstvo nám dosud výsledky nepředložilo.