Praha, 24. května 2021 – Vláda dnes po dlouhodobém tlaku nejen Pirátů, ale i řady nezávislých expertů, vrátila Uhelné komisi doporučení k ukončení spalování uhlí do roku 2038. Žádá jeho přepracování za účelem navržení rychlejších scénářů konce uhlí. Piráti proti doporučení Uhelné komise dlouhodobě vystupují a stejně jako odborná veřejnost žádají ukončení spalování uhlí již v roce 2033. Nejenže nezávislé studie ukazují, že ukončení spalování uhlí v Čechách v roce 2033 je zcela reálné, tento rok odpovídá také rapidnímu zdražování emisních povolenek, které elektřinu z uhlí vyřadí z trhu mnohem dříve.

O správnosti ukončení spalování uhlí v roce 2033 jsme přesvědčeni, protože jen tak lze udržet Česko konkurenceschopné a zároveň ochránit zdraví občanů a životní prostředí. Důležité jsou ovšem také kompenzace či podpora horníků i spravedlivá transformace uhelných regionů. Za rok 2038 se podle mých informací výslovně postavilo kromě Ministerstva průmyslu a obchodu už jen Ministerstvo obrany.

Přestože Uhelná komise v rozhodnutí o konci uhlí zklamala, oceňuji, že vláda racionálně zhodnotila vlastní možnosti v učinění kompetentního rozhodnutí a Uhelnou komisi vyzvala k podrobnějšímu rozpracování a vyhodnocení podmínek, nástrojů a dopadů dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR. O termínu by tak měla rozhodnout příští vláda na základě odborných argumentů a širších analýz. Jako problém naopak stále vnímám fakt, že v komisi nejsou rovnoměrně zastoupení zástupci všech odvětví a proudů, kterých se těžba uhlí dotýká, konkrétně vědci nebo zástupci neziskových organizací.

S Piráty hodláme v dalším volebním období cílit na modernizaci energetiky, průmyslu a dopravy na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpoříme úspory energií i zdrojů. Podrobně jsme problematiku životního prostředí, energetiky a klimatu zpracovali v programu koalice Piráti a Starostové.