Praha, 6. dubna 2021 – Vláda dnes projedná další materiál týkající se polského hnědouhelného dolu Turów a jeho vlivu na české území. Průběžné výsledky probíhajícího projektu České geologické služby potvrzují jednoznačný negativní vliv dolu na podzemní vody na českém území. Podle zveřejněných dat hladina podzemní vody klesla místy o více než 60 metrů a s postupující těžbou se situace bude nadále zhoršovat. Piráti proto prostřednictvím projednávání záležitosti na sněmovním Výboru pro životní prostředí přiměli vládu na situaci reagovat a podat žalobu proti Polské republice k Soudnímu dvoru EU.

Zatímco Polsko dál v rozporu s evropskou legislativou těží, česká strana nese důsledky, platí nákladný monitoring a bude muset zajistit pro obyvatele regionu vodu. V obci Uhelná, která je na dohled dolu, mi místní obyvatelé osobně potvrdili, že se již teď potýkají nejen s úbytkem podzemní vody, ale trpí také hlukem, prachem a prudkým nočním světlem z těžby. Poškozování životního prostředí i narušování kvality života našich občanů při soustavném porušování evropského práva pokládám za nepřijatelné.

Provozovatel těžby i elektrárny, polská státní společnost PGE, nepřipouští variantu utlumení nebo ukončení těžby v Turówu dříve než v roce 2044. Polsko chce zároveň čerpat obrovské prostředky z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF), který je ale určen pro regiony postižené zavíráním neudržitelných uhelných elektráren a dolů. Případné ohrožení Polska v zásobování energie přitom vyvrací i polská studie (Achieving the goal. Coal phase-out in the Polish power sector) z ledna letošního roku, na kterou upozornil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Celé kauze se budeme i nadále věnovat.