Praha, 19. října 2020 – Již zítra zasedne první skupina Uhelné komise, která by měla rozhodovat o ukončení spalování uhlí v České republice. Jednání však proběhne bez znalosti podkladů a souvisejících analýz. Členové komise totiž obdrželi materiály až v pondělí 19. října v ranních hodinách. To je mimo jiné v rozporu se statutem Uhelné komise, podle kterého musí členové veškeré podklady obdržet minimálně deset dní před jednáním. Podklady také nejsou dostatečně obsáhlé na to, aby na jejich základě mohla Uhelná komise rozhodnutí o strategii ukončování uhlí učinit.

Zítřejšího zasedání Uhelné komise se také zúčastním, protože Piráti chtějí být součástí debat o budoucnosti energetiky v ČR. Už nyní je ale zcela zřejmé, že o konci uhlí v ČR nebude moct být rozhodnuto zítra kompetentně. U Ministerstva životního prostředí se včera sešli představitelé ekologických organizací a studenti z hnutí Fridays For Future, aby v poklidném nočním protestu varovali před učiněním tak zásadního rozhodnutí bez dostatečných podkladů.

Podle ministr Havlíčka je Česká republika schopna od uhlí odstoupit až od roku 2038. Z hlediska ochrany klimatu je to ale velice pozdě. Shodují se na tom i vědci a další odborníci z řad neziskových organizací. Tento návrh dostatečně nepodporuje obnovitelné zdroje energie. Podklady, které členové Uhelné komise obdrželi, potenciál obnovitelných zdrojů dokonce značně podceňují, a naopak podporují zemní plyn. Vzhledem k tomu, že cena energie vyprodukované spalováním uhlí bude stoupat, lze očekávat, že uhlí jako zdroj skončí ještě dřív, než plánuje ministr průmyslu.

Bohužel, Uhelná komise zatím neřeší kompenzační mechanismus pro provozovatele a uhelné regiony, rozvoj pracovních příležitostí a transformaci energetiky, což je pro konec uhlí zcela zásadní. Ohromné kompenzační příležitosti nabízí evropský Fond pro spravedlivou transformaci a Modernizační fond. S Piráty tento program pečlivě sledujeme a jsme připraveni reagovat na jakékoliv pochybení v oblasti transparence a efektivního čerpání.