Praha, 22. března 2021 – Vláda dnes projedná návrh zákona upravující otevřenost dat v informačních systémech dle evropské směrnice. Kabinet k němu však přidal zásadní omezení pro přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí v podobě zavedení úhrad. Přijetí úpravy v navržené podobě by znamenalo znevýhodnění zejména pro obyvatele chudších regionů potýkajících se se znečištěným prostředím. Zákon by také umožnil tajit informace o haváriích podobných katastrofě na řece Bečvě z loňského roku. Piráti proto předloží ve Sněmovně pozměňovací návrh, který by poplatky vypustil.

Informace týkající se životního prostředí bezprostředně souvisejí s lidským zdravím a kvalitou našeho života. Veřejná správa je službou veřejnosti, proto by poskytování informací s bezprostředním dopadem na lidský život nemělo být zpoplatněno. Je nepřijatelné, že navrhovaná změna prohloubí rozdíl mezi bohatými a chudými kraji, neboť velká část obyvatel si nebude moci poplatek za informace dovolit. Ve Sněmovně proto předložím pozměňovací návrh na vypuštění tohoto poplatku.

Kvůli znečištění ovzduší zemře předčasně více než 5 tisíc lidí ročně a naděje dožití se mezi kraji liší o více než čtyři roky. Například obyvatele Ústeckého kraje, který má nejnižší naději dožití, by podrobnější informace o znečištění ovzduší či o proběhlých kontrolách, stály podle vládního návrhu až desetitisícové částky.

Protože již nyní existuje možnost odmítnout šikanózní žádosti, nepovažuji další omezování práva na informace za důvodné. Navrhovaná úprava nahrává naopak tomu, aby úřady tajily zásadní skutečnosti jako v případě nedávné ekologické katastrofy na řece Bečvě.