Praha, 20. července 2020 - Vláda dostatečně neplní své závazky u ochrany přírody a krajiny, obzvláště opomíjí řešení sucha a povodňových stavů. Potvrdil to dokument vyhodnocující státní politiku životního prostředí za léta 2012-2020, který se dnes projednává na vládě. Za Piráty na neuspokojivý stav dlouhodobě poukazujeme, jeho dopady totiž ponesou primárně občané České republiky. Představili jsme například vlastní plán Vodu řešíme teď, který pomáhá bojovat proti extrémním změnám klimatu.

Z vyhodnocení Státní politiky životního prostředí České republiky vyplynulo, že z třiceti stanovených cílů jich vláda za osm let naplnila pouze dvanáct. Mezi nimi navíc nebyl ani jeden z kategorie Ochrana přírody a krajiny. A to i přesto, že tato oblast obsahuje záměry, které by mohly napomoci se zvládáním sucha či povodňových stavů, jako je například obnova vodního režimu krajiny či zlepšení hospodaření se srážkovou vodou v sídelních útvarech.

Já se ptám, z jakého důvodu vláda tyto problémy opomíjí? A co udělá pro nápravu a kdy? Dokument uvádí, že se to bude řešit až v dalším plánu do roku 2030. To je ale zcela nedostatečné a neřeší to podstatu problému.

Není možné dále platit ekonomický růst devastací krajiny. Pro Piráty je její ochrana nedílnou součástí rozvoje České republiky. To prosazujeme v zákonech, na jednáních sněmovního Výboru pro životní prostředí i na komunální úrovni. Příkladem jsou pirátské aktivity na záchranu mokřadu Žabák v Lysé nad Labem, zorganizování semináře Zeleň jako účinná klimatizace sídel v Poslanecké sněmovně a naše legislativní kroky umožňující přírodě blízkou revitalizaci vodních toků či silnější ochranu biodiverzity v krajině.

Stát svou politikou oklešťuje veřejný zájem ochrany přírody. Dnes prezentovaný dokument dokazuje, že vláda neplní v této oblasti svoje vlastní závazky, což si vybírá skrytou daň, kterou všichni platíme, jenom se v závěrečných účtech Ministerstva financí ČR nezobrazuje.