Praha, 9. června 2020 – Se znepokojením sleduji vývoj posledních dní ve Spojených státech amerických a masové protesty, které spustila smrt George Floyda, způsobená téměř devět minut trvajícím nepřiměřeným zákrokem policisty. Tento čin policejní brutality, uplatňovaný nejen vůči afroamerickému či hispánskému obyvatelstvu, nebyl ojedinělý a způsobil tak masivní odezvu občanů.

Odsuzuji násilí kterékoli ze stran a oceňuji pozitivní příklady solidarity a spolupráce mezi protestujícími i policií, kdy se obě strany snaží umožnit výkon občanských práv bez újmy na zdraví i majetku.

Odsuzuji chování prezidenta Donalda Trumpa, který v těchto těžkých časech společnost nepomáhá stmelit, ale naopak ji ještě více svými prohlášeními a činy rozděluje a polarizuje. Výhružky armádou a rozhánění civilistů slzným plynem kvůli nafocení propagačních materiálů nejsou projevem člověka, který chce společnost sjednotit.

Situaci považuji za důsledek dlouhodobého a hlubokého problému militarizace policie, soukromého vězeňského systému a absence státního zdravotního pojištění. Tyto problémy neúměrně často dopadají na menšiny a vytváří tak podhoubí pro systemický rasismus i sociální rozkoly. Ty navíc prohloubila pandemie koronaviru a související ztráty zaměstnání a s ním i přístupu ke zdravotní péči pro značnou část společnosti. Nápravný systém namísto represe, reforma státních bezpečnostních složek a všeobecná zdravotní péče jsou pro Spojené státy ve 21. století zásadní k tomu, aby zavládly principy právního státu tak, jak je známe my v Evropě. Rozsah nepokojů totiž nevyplývá pouze z boje proti rasismu, ale i ze sociální nerovnosti, navíc umocněné ekonomickými dopady nedávné pandemie.

Zároveň vyjadřuji vděk médiím, která nepřiživují emoce šokujícími zprávami či jednostranným pohledem, ale pomáhají uklidňovat situaci nezávislým a kvalitním zpravodajstvím. Situace začaly zneužívat vnitrostrátní i vnější aktéři dezinformačními kampaněmi a je naší společnou odpovědností se jimi nenechat manipulovat, ať je jejich záměr jakýkoli.