Praha, 08. října 2020 – Piráti trvají na tom, aby se čeští zástupci do Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) vybírali férově a transparentně. Vláda by měla při volbě kandidátů naslouchat názorům odborné veřejnosti. Proto jsem dnes na Výboru pro evropské záležitosti prosadil usnesení, které právě k tomuto kabinet vybízí. Vláda totiž v minulosti nedbala na doporučení Rady vlády pro nestátní neziskové organiazce a noví vládní nominanti byli vybráni za velmi podivných okolností, na což upozorňovali v minulosti nejen Piráti a řada zástupců nevládních organizací, ale potvrdila to i Evropská komise. Ta podle zjištění médií zpochybnila oba kandidáty, které do úřadu nedávno doporučil premiér Andrej Babiš. Konkrétně u nominanta Jaroslava Ungermana zpochybnila jeho kvalifikační předpoklady, podezřele působí také fakt, že je v současnosti přímo poradcem premiéra. Vláda doposud možný střet zájmů nevysvětlila.

Je důležité, aby mělo Česko v EHSV skutečné odborníky na slovo vzaté. Tento výbor je totiž důležitým poradním orgánem EU, ve kterém se reprezentanti zaměstnanců, zaměstnavatelů a neziskového sektoru vyjadřují k unijní legislativě. Ovlivňuje tak životy nás všech. Bohužel vláda v čele s panem premiérem u volby nových kandidátů zřejmě myslela spíš na vlastní zájmy, než na zájmy občanů. Jí zvolení lidé mají totiž vazby na Andreje Babiše.

Dosavadní zástupci českých neziskových organizací mají být nahrazeni poradcem premiéra Jaroslavem Ungermanem a bývalou ředitelkou Agrární komory Jarmilou Doubravskou. Ani jeden z vládních nominantů přitom nepůsobí v neziskovém sektoru. Nedoporučila je ani Rada vlády pro neziskové organizace a v dopise se proti tomuto kroku ohradilo i několik dalších zástupců neziskovek. Vláda tedy úplně ignorovala doporučení jak svého poradního orgánu, tak i expertů, a nominovala si svoje lidi, což považujeme za nepřípustné. Piráti tak požadují odvolání těchto zástupců a opakování nominačního procesu.

Výbor pro evropské záležitosti vyzývá Vládu ČR, aby:

  1. přehodnotila své nominace do skupiny III EHSV dle doporučení Rady vlády pro neziskové organizace,

  2. byl proces výběru nominantů do EHSV transparentní a férový.