Praha, 30. dubna 2020 – Blížící se prezidentské volby v Polsku vyvolávají znepokojení o férovém průběhu kampaně i samotných voleb. Změna volebního zákona umožňující korespondenční volbu se provádí na poslední chvíli, což je v rozporu s se standardy Benátské komise. Konání voleb za stávajících podmínek kritizuje polská opozice, samosprávy, neziskové organizace a odborníci na zdravotnictví. Vzhledem k přijatým opatřením proti pandemii Covid-19 také pochopitelně nelze pořádat volební shromáždění, což vzhledem k omezenému přístupu do médií značně pokřivuje rovnou politickou soutěž.

Jsem přesvědčen, že mnohem vhodnějším řešením by bylo, kdyby polský Sejm volby odložil, jak mj. doporučuje ředitel Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva. V dopise, který jsem zaslal polské velvyslankyni, jsem vyjádřil obavy nad důsledky faktického zákazu potratů a zákazu sexuální výchovy, které právě Sejm projednává. Dopis byl zaslán velvyslanci Polska při Radě Evropy a skrze členy politické skupiny ALDE Parlamentního shromáždění Rady Evropy velvyslancům v jednotlivých zemích.