Praha, 6. června 2019 – Podle druhé auditní zprávy Evropské komise zaměřující se na zemědělskou politiku, o které včera informovala média, nemá Česko nárok na zemědělské dotace, které Agrofert pobíral od února 2017, kdy došlo ke zpřísnění českého zákona o střetu zájmů. Vzhledem k informaci o požadavku na vrácení celé částky je odhadovaná suma v rozsahu jedné až dvou miliard korun. Současná situace je podle Pirátů důsledkem ignorace závazných zákonů ze strany úřadů. Již přes rok Piráti upozorňují české úřady, aby začaly dodržovat české i evropské předpisy ke střetu zájmů, a tím zamezily prohlubujícím se škodám. V průběhu celé kauzy Piráti toto téma konzultovali s nejrůznějšími experty a to i v zahraničí.

Komise pouze znovu potvrdila to, na co jsme upozorňovali. Převedení do svěřenských fondů střet zájmu premiéra Babiše žádným způsobem nevyřešilo. Premiér má rozhodující vliv na společnosti, které pobírají dotace, o nichž sám rozhoduje. Střet zájmů je v souvislosti s osobou Andreje Babiše zmiňován již šest let, od začátku jeho působení v roli ministra financí. Aktuální události jsou tak vyústěním několik let trvajícího porušování evropských i českých zákonů.

Za nepřijatelný považuji výsledek úterního hlasování, kdy většina poslanců odmítla transparentní a objektivní zpracování odpovědi na předběžnou auditní zprávu. Andrej Babiš dokonce dopředu uvedl, jaká bude odpověď Evropské komisi, ačkoliv by se měl držet zcela stranou a státní správu neovlivňovat. Nutno rovněž dodat, že ve střetu zájmů není pouze Andrej Babiš, ale i ministr zemědělství Miroslav Toman, který se v druhé auditní zprávě často vyskytuje. Premiér by podle Pirátů v aktuální situaci navíc neměl vyjednávat o rozpočtu EU, o kohezní politice a činit jakékoliv další kroky, které přímo ovlivňují zájmy Agrofertu. Pokládám za absurdní, aby ministerstva na jedné straně tolerovala neoprávněné čerpání veřejných prostředků společnostmi z koncernu Agrofert a na straně druhé odmítala adekvátně zvýšit platy učitelům či složitě hledat podporu sociálním službám.