Praha, 4. ledna 2019 – Ve svém volebním programu premiér Babiš plísnil korupční systém v Česku. Nyní se po roce vládnutí můžeme podívat na jeho výsledky. Z vlastní iniciativy Babišova vláda nepředložila do Sněmovny ani jeden protikorupční zákon, který mělo hnutí ANO v programu. Naproti tomu Piráti ze svého programu zatím předložili 7 protikorupčních opatření. V boji proti korupci tak Piráti porazili Babiše skórem 7:0.

Bilance Piráti vs. Vláda ČR v protikorupčních opatřeních:

  1. Nominační zákon – norma bránící zneužívání dobře placených míst ve státních firmách jako tzv. politických trafik. Jde o zákon připravený Ministerstvem financí v minulém volebním období, od kterého dal následně Babiš ruce pryč s tím, že nominační zákon nepotřebuje. Piráti zákon předložili v upravené podobě v tomto volebním období (ST 129). Zákon požadoval otevřená výběrová řízení na management a dozorčí orgány státních firem a bránil tomu, aby vláda mohla prodat a rozdělit ČEZ bez projednání parlamentem. ANO však pomohlo návrh Pirátů shodit ze stolu (hlasování o návrhu na zamítnutí). Po naléhání Pirátů předložil Babiš tento zákon jako vládní návrh ve vykastrované podobě, aby se nevztahoval na dozorčí rady (ST 220). Vládní návrh z června 2018 dosud neprošel ani prvním čtením.

  2. Novela zákona o registru smluv – zveřejňování smluv ČEZu a státních firem (ST 50). Jedná se o jednoduchý několikařádkový zákon, který ruší výjimku ze zveřejňování smluv ČEZu, Českých drah a jiných státních firem. Výjimka byla schválena v minulém volebním období po tlaku lobbistů. Novelu Piráti předložili v lednu 2018, vláda jí dala neutrální stanovisko a ANO zákon podpořilo v prvním čtení. Od té doby ovšem ANO více než desetkrát zablokovalo druhé čtení a projednání bodu podpořilo pouze na termíny, ve kterých bylo jasné, že se nestihne projednat.

  3. Rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur. Piráti rozklikávací navrhovali jak v roce 2017, tak v roce 2018. Naposledy drtivá většina poslanců ANO hlasovala proti (hlasování o doprovodném usnesení 2018), čímž přijetí usnesení zablokovala a hlasovala v rozporu s programem, kde ANO slibovalo voličům: „Lidé mají právo vědět, jak stát nakládá s finančními prostředky a jak rozděluje vybrané daně.”

  4. Rozšíření působnosti NKÚ (ST 229) – Lukáš Černohorský za klub Pirátů předložil novelu Ústavy, která rozšiřuje pravomoc NKÚ i na kontrolu hospodaření krajů a statutárních měst. Vláda dala k návrhu v červenci 2018 kladné stanovisko, od té doby nebyl návrh zařazen na program, takže dosud neprošel ani prvním čtením.

  5. Vymahatelnost práva občanů na informace – novela zákona o svobodném přístupu k informacím (SD 1074, SD 1078). Mým pozměňovacím návrhem navrhli Piráti zavést dohled ÚOOÚ nad poskytováním informací a možnost vydat informační příkaz. Návrh byl i díky hlasům ANO a ČSSD schválen a nyní čeká na projednání Senátem.

  6. Veřejná evidence skutečných vlastníků firem (ST 318). Piráti předložili návrh, aby byl rejstřík konečných vlastníků veřejný, tj. aby se každý občan mohl dozvědět, kdo je skutečným majitelem firmy, ovládá ji a může být zodpovědný za její jednání. Kvůli tomu, že je rejstřík neveřejný, nejsou informace dohledatelné a není ani řádně naplňován. Zákon by pomohl řešit problémy s praním špinavých peněz a nedohledatelností příjemců dotací, veřejných zakázek, sponzorů politických stran a skutečných vlastníků firem porušující zákony. Vláda dala k návrhu neutrální stanovisko, tisk čeká na první čtení. Veřejnost konečných vlastníků požaduje i 5. AML směrnice EU.

  7. Dotace pouze pro firmy s dohledatelným vlastníkem (ST 319). Návrh novely rozpočtových pravidel obsahuje podobnou úpravu, která už dnes platí pro veřejné zakázky. Vláda dala k návrhu neutrální stanovisko, tisk čeká na první čtení.

Čím si vysvětlujeme, že se vládě nedaří předkládat protikorupční zákony? Nejpravděpodobněji tím, že Babiš je desítky let tzv. kmotr, který se kamarádil s Langrem, Grossem a Rittigem. Langrovi chtěl dokonce zaplatit svatební cestu. Takže nemá žádný zájem na tom, aby se v Česku skutečně řešila korupce, jenom na tomto voličsky atraktivním tématu parazituje, aby získal politické body.

Protikorupční zákony Pirátů zpracovává expertní tým, který zahrnuje protikorupčního analytika Janusze Konieczného, který přešel do týmu Pirátů z Nadačního fondu proti korupci, a legislativce Martina Archalouse, který přešel do týmu Pirátů z Úřadu vlády. V některých případech probíhá konzultace s příslušnými ministerstvy.