Dohodli jsme s panem Blažkem, že bude ministerstvo spravedlnosti přeposílat na státní zastupitelství pouze ty části interpelací poslanců, které vyhodnotí jako relevantní a v souladu se zákonem. Podle zákona o státním zastupitelství se ministerstvo spravedlnosti může obracet jen s žádostmi ohledně stavu řízení, případně si může vyžádat podklady pro kárné řízení či dát podnět. V této oblasti by tak měl být do budoucna mnohem větší pořádek, protože několik dotazů, které tam byly přeposílány, skutečně vhodné nebyly. Také jsme byli ujištěni, že podobný způsob komunikace by neměl do budoucna pokračovat. Poslanecký klub Pirátů k celé záležitosti přijal usnesení, jehož znění je připojeno.

Za Piráty považujeme za důležitou hlavně systémovou změnu, aby nebyla státní zastupitelství politizována, tedy transparentní výběrová řízení, funkční období a pojistky proti politicky motivovanému odvolání státního zástupce. Novela zákona o státních zástupcích se už 30 let neúspěšně projednává. Kvůli chybějícím zárukám nezávislosti státních zástupců na politicích demonstrovaly stovky tisíc lidí na Letné a vláda slíbila v programovém prohlášení, že to zlepší. Tento slib bude brzy naplněn schválením návrhu zákona. Podle návrhu bude nejvyšší státní zástupce odvolatelný jen vládou z důvodu uvedeného v zákoně, jejíž rozhodnutí bude přezkoumatelné soudem. Šéfové státních zastupitelství budou mít také funkční období a budou vybíráni ve výběrových řízeních. Zákonodárci tak přijmou záruky, že se bude moci každý spolehnout na to, že státní zástupci postupují nestranně a objektivně a v případě, že se tak neděje, budou existovat adekvátní opravné mechanismy.

Usnesení poslaneckého klubu Pirátů

Poslanecký klub Pirátů v této věci přijal následující usnesení:

Poslanecký klub

  1. konstatuje, že některé části zaslaných interpelací poslanců přeposlaných ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem státním zástupcům vyvolávají dojem politických tlaků na činnost státní zástupkyně vyšetřující podezření z trestné činnosti v kauze tzv. brněnských bytů, a proto je považuje takovou aktivitu za nevhodnou, a
  2. bere na vědomí vyjádření Milionu chvilek a ústavního experta prof. Jana Wintra,
  3. bere na vědomí ujištění ministra spravedlnosti, že situace s posíláním interpelací vyvolávajících dojem politických tlaků nebude do budoucna pokračovat,
  4. zdůrazňuje nutnost řešit takovou situaci systémovou pojistkou, tedy schválením změny zákona o státním zastupitelství, který omezuje možnost vlády odvolat nejvyššího státního zástupce bez zákonných důvodů, a apeluje na vládu, aby návrh v souladu s programovým prohlášením vlády do Poslanecké sněmovny urychleně předložila,
  5. doporučuje ministerstvu spravedlnosti v případě vyřizování interpelací poslanců nezasílat na státní zastupitelství takové dotazy, které vyvolávají dojem politických tlaků.