Praha, 26. března 2020 – Písemně jsem interpeloval vládu ve věci nezákonnosti přijetí některých krizových opatření v nouzovém stavu, která byla vydána v souvislosti s epidemií koronaviru. Účelem je zajistit, aby vláda při svých krocích dodržovala platné zákony a neomezovala nad rámec zákona práva občanů, samospráv a poslanců. Také jsem vládě navrhl, aby zpracovala analýzu dopadu na zavřené podniky a částečně jim újmu kompenzovala na základě výpočtu bez nutnosti individuálního znaleckého posudku.

V sedmistránkové interpelaci vytýkám vládě následující právní přešlapy:

  1. Volby do Senátu na Teplicku odložila bez předložení zákona, ač to ústavní pořádek vyžaduje

  2. Nezákonně zakázala konání zastupitelstev samospráv

  3. Nedostatečně odůvodňuje krizová opatření, čímž zvyšuje riziko jejich zrušení soudy

  4. Chybně odůvodňuje režim náhrady škody vzniklé opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR

  5. Dává pouze několik hodin k prostudování návrhů poslancům, ač by to mělo být alespoň 24 hodin

Současně jsem konfrontoval místopředsedkyni vlády Alenu Schillerovou s jejím vyjádřením, že nikomu žádné kompenzace nebude vyplácet, ačkoliv byl majetek podnikatelů obětován ve veřejném zájmu.

Je však nutné upozornit na to, že rozhodně nepůjde o plné kompenzace ušlých tržeb. Bude nutné to srovnat se situací, kdy by se epidemie rozjela v plné síle bez krizových opatření, což by určitě tržby také snížilo, a dále započítat kompenzace, které stát již poskytl. Také bude nutné přihlédnout například k tržbám z prodeje přes okénko. Toto vyžaduje nákladnou analýzu a možná i znalecký posudek, aby byl občan u soudu úspěšný.

Proto jsem vyzval vládu, aby vedle akutních opatření zpracovala během 14 dnů analýzu, jak se má škoda podnikatelům správně kompenzovat, a tedy určit obecný vzorec, který podle zadaných parametrů povede k výsledné částce. Nebude tedy nutné zpracovat znalecký posudek v individuálním případě. Do výpočtu částky bude vstupovat například redukovaná kapacita prodejny, skutečné tržby během epidemie, průměrný zisk nebo již obdržené dotace od MPSV v programu Antivirus. Podnikatel by si o náhradu zažádal v inteligentním formuláři na webu. Nárok musí u státu uplatnit do 6 měsíců.

Smyslem mé celé interpelace není zpochybňovat potřebnost opatření ke snížení společenského styku za účelem likvidace epidemie koronaviru. Tuto snahu maximálně podporuji. Smyslem je zajistit, že vláda bude při svých krocích dodržovat platné zákony. Překračování pravomoci, byť vedeno dobrým úmyslem, poškozuje právní stát a vystavuje stát a daňové poplatníky riziku, že budeme ze společné kasy platit další náhrady škody.

Zvolil jsem cestu interpelace, abych pokud možno vládu pohnul k tomu, že nápravu problémů provede z vlastní iniciativy. Výrazné aktivity ke zpochybňování opatření vlády nepovažuji v tuto chvíli z naší strany za vhodné. Pokud by vláda považovala za potřebné zákony v důsledku nouzového stavu změnit, jsem já i moji kolegové připraveni projednat návrhy změn v řádu dnů ve stavu legislativní nouze.

Celé znění interpelace naleznete v dokumentu.