Praha 23. dubna 2020 - Dnešní rozhodnutí soudu ohledně nezákonnosti omezení pohybu a prodeje znamená, že vláda musí brát požadavky na právní stát vážně. Podle Pirátů musí daná opatření Ministerstvo zdravotnictví ČR znovu dobře promyslet a rozhodnutí vlády musí mít dobré zdůvodnění. Kdyby si úředníci dali více práce s tím, jak omezení adekvátně odůvodnit, předešlo by se chaosu a opatření by šikovněji cílila na jádro problému.

Předseda senátu Městského soudu v Praze Štěpán Výborný zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci dodržovaly pravidla, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Na to jsem upozornil interpelací již 26. března a vláda tomu nevěnovala dostatečnou pozornost.

Rozhodnutí soudu, že opatření mají být vydávána podle krizového zákona, bude mít zásadní dopad na nároky na náhradu škody postiženým podnikatelům. Ukázalo se, že ministryně Schillerová neměla pravdu, když odmítla dodržovat ustanovení krizového zákona o náhradě škody. Přitom již v březnu jsme vládu vyzvali, aby tento problém řešila, nechala zpracovat znalecké odhady a stanovila vzorec pro částečnou kompenzaci postiženým podnikatelům.

Podstatou dnešního rozhodnutí soudu je argument, že během nouzového stavu jsou zásahy do práv občanů natolik významné, že je může dělat pouze vláda podle krizového zákona a nikoliv jen Ministerstvo zdravotnictví podle zvláštních zákonů. Soud se proto vůbec nezabýval tím, zda jsou mimořádná opatření dostatečně odůvodněna a zrušil je kvůli nedostatku kompetence. V tom však může být další mina, na kterou jsme vládu upozornili, protože její rozhodnutí neobsahují povinná odůvodnění a odkazy na konkrétní epidemiologické předpovědi. Je nezbytné, aby experti MZ ČR tyto informace do odůvodnění nových rozhodnutí vlády doplnili.

Soud odložil účinnost svého rozhodnutí o tři dny, čímž dává prostor vládě, aby opatření vydala znova - tentokrát ale v souladu s pokyny a výkladem soudu. Předpokládáme tedy, že vláda bude názor soudu respektovat a své rozhodnutí lépe a důkladněji zdůvodní, a lépe vyhodnotí přiměřenost některých opatření.