Praha, 15. června 2020 – Komunista Daniel Pawlas lhal v nedělních Otázkách Václava Moravce o Tchaj-wanu. „Když se podíváme na index míry demokracie v jednotlivých zemích světa, tak Tchaj-wan je daleko za námi, je to demokracie s výhradami,“ prohlásil komunistický poslanec. Pravý opak je pravda. Uvedený výrok svědčí buď o vědomé snaze poškodit dobrou pověst Tchaj-wanu v očích české veřejnosti nebo jde o nevědomé přiznání neznalosti politických poměrů v jižní Asii.

Tchaj-wan podle hodnocení Freedom House 2020 Česko dokonce předčil o 3 body na 100 bodové stupnici a získal 93 bodů. Obě země dosáhly na status 'svobodný'. Pro srovnání, Čína získala pouze 10 bodů a je označena za 'nesvobodnou'. Čísla z dalšího žebříčku hodnotícího kvalitu demokracie mluví podobně. Podle EIU Democracy Indexu 2019 se Tchaj-wan s 7,73 bodů z 10 nachází na 31. místě. Česko s 7,69 bodů je v těsném závěsu za ním na 32. místě. Opět přidávám pro srovnání Čínu, která je na 153 místě ze 165 hodnocených zemí v kategorii 'autokracie'.

Zřejmě právě z tohoto druhého indexu Daniel Pawlas ve svých přípravách vycházel. Pak jde ale o ukázkový příklad neporozumění psanému textu. Kategorie, ve které se Česko i Tchaj-wan podle EIU Indexu nacházejí se sice dají volně přeložit jako 'demokracie s výhradami.' Je-li ovšem Česko o jednu pozici za Tchaj-wanem, ani při nejlepší vůli tuto situaci nejde interpretovat jako „daleko za námi.“ Vzhledem k výše uvedenému tedy věřím, že komunistický poslanec veřejně uzná svou chybu.

Závěrem chci připomenout Pirátskou silnou podporu a dlouhodobou snahu o rozvoj česko-tchajwanských vztahů. Nejen proto, že Tchaj-wan je narozdíl od Číny demokratickým ostrovem, ale také proto, že je výrazně významnějším zahraničním investorem a tvůrcem pracovních míst. O přínosnosti česko-tchajwanských vztahů svědčí například skvěle fungující spolupráce mezi Prahou a hlavním městem Tchaj-pej iniciovaná Piráty vedenou koalicí na pražském magistrátu v čele se Zdeňkem Hřibem.