Praha, 7. května 2020 - Vláda opravila chybu, na kterou jsme upozornili s hnutím Jsme Fér, které vede celospolečenskou debatu za zrovnoprávnění manželství pro páry dvou žen a dvou mužů. O co šlo? Ve vládním nařízení, kterým Česko na začátku pandemie uzavřelo své hranice cizincům, bylo několik výjimek. Ty se vztahovaly mimo jiné na “manžele a nezletilé děti”, ale nikoli na registrované partnery. Stejnopohlavní páry byly tedy tímto nařízením znevýhodněny, a tím se pro ně uzavřené hranice staly nepřekonatelnými. Interpeloval jsem v této otázce premiéra Babiše, abych ho na chybu upozornil. Nové nařízení vlády je teď rozšířené i o registrované partnery.

To je ta dobrá zpráva. Mrzí mě ale, že chyba ve vládním nařízení vznikla. Protože stejnopohlavní páry nemají stále možnost v Česku uzavírat manželství a tím pádem nejsou před zákonem vnímány rovnoprávně. Novým nařízením se vyřešil starý problém, bohužel vzápětí vznikl nový.

V novém usnesení vlády č. 511 z 4.5.2020 se uděluje výjimka cizincům pro vstup do Česka, pokud se jedná o účast na svatbách. Bohužel ale usnesení nezmiňuje účast na uzavření registrovaného partnerství. Stejnopohlavní páry jsou vládou opět diskriminovány. Pravidla ministerstva vnitra sice po další intervenci Jsme fér zmiňují i účast na registraci, usnesení vlády ale ne. A to je klíčovým předpisem, ministerstvo vnitra ho jen vykládá a provádí. Vzniká tím opět další zmatek mezi vládními institucemi.

Toto je další z mnoha smutných důkazů, že navzdory tvrzení mnohých, registrované partnerství v Česku není srovnatelné s manželstvím. Jeden problém je to, že vláda ve svých usneseních opakovaně na registrované partnery zapomíná. Druhý, větší problém je to, že tu vůbec máme dvě kategorie lidí – jedni, kteří se vzít mohou a jedni, kteří se mohou pouze registrovat. Potíže vznikají jak pro tyto páry, tak pro stát. Pro páry je to na denní bázi například v okamžiku, kdy si jeden partner chce osvojit dítě druhého partnera. Nebo při uznávání manželství uzavřeného v zahraničí. A tak dále. Pro stát pak dělení přináší vyšší administrativní náklady, protože musí neustále vytvářet dvě sady pravidel, databází atd.

Před zákonem bychom si měli být všichni rovni. A mělo by být jedno, koho jako lidé milujeme. I proto jsme my, Piráti, jasně pro manželství pro všechny.