Praha, 11. prosince 2020 - Chtěl bych se ohradit vůči sérii zavádějících až lživých výroků vicepremiéra Karla Havlíčka na adresu Pirátů ve věci výstavby jaderného bloku Dukovan. Například, že Piráti "obstruují" jaderný zákon, či že chtějí "jádro utlumit". Tyto výroky pronesl ministr 10. prosince 2020 na jedné z veřejných debat. S Piráty se podmínkám výstavby jaderného bloku Dukovan dlouhodobě věnujeme. Přistupujeme k věci maximálně konstruktivně v zájmu našich občanů. Pokud by byly naše návrhy zapracovány, tak by nic nebránilo tomu tendr vypsat. Ignorace vicepremiéra Havlíčka nyní zašla tak daleko, že stejné požadavky jako Piráti vůči němu vznáší i sám premiér Andrej Babiš, jak jsme byli svědky na středečním jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (SVVNJZ).

Návrhy k bezpečnosti a ekonomického výhodnosti jsme prezentovali v dostatečném předstihu a vláda měla čas je do tendru zapracovat:

  1. Opakovaně jsme vyzývali a upozorňovali vládu na zapracování bezpečnostních aspektů. Nejen, že jsme představili pozměňovací návrhy k jadernému zákonu, ale také jsme jsme navrhli na SVVNJZ 9. prosince 2020 usnesení, které by vládě doporučilo nezvat do tendru rizikové uchazeče z Ruska a Číny. Přijetí těchto návrhů by odblokovalo celou situaci.

  2. Usilujeme o to, aby se stavba Dukovan II nestala černou dírou do peněženek občanů České republiky. Vláda zvolila krkolomný investorský model, který se z principu může velmi prodražit. I proto navrhujeme zastropování ceny projektu přímo v nízkoemisním zákoně, což má být pro dodavatele technologie jasný signál, v jaké výši je stát ochoten převzít garance za projekt. Tím by se minimalizoval i dopad na státní rozpočet a peněženky občanů. I samotné zastropování cen nakonec připustil na středečním Výboru, kterého se účastnil můj kolega Petr Třešňák, jako jednu z možných variant i premiér Andrej Babiš, ačkoli ve věci konceptu financování stále vláda nemá jasno a detailní model nepředstavila.

Co je především alarmující, na středečním jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů se nakonec ukázalo, že tendr není připravený. A vinu jednoznačně nese vicepremiér Karel Havlíček.

Dále upozorňujeme, že nejdražší položkou na celém jaderném tendru bude financování projektu, tedy úroky za půjčku. Tu si vezme stát a ČEZ, a.s. Pro úspěšnou realizaci projektu musí existovat dlouhodobá shoda napříč politickým spektrem a musí být vybrán spolehlivý a důvěryhodný partner, který stavbu bez problému a včas dokončí. Jinak hrozí, že budeme platit dluh za neexistující elektrárnu.

K projektu Dukovany II. je nezbytné přistupovat s pokorou a odpovědností, nikoliv jej tlačit na sílu.