Praha, 30. dubna 2020 – Zahraniční výbor se dnes zabýval dvěma důležitými kauzami, výhružným dopisem z čínské ambasády, do kterého je zapletený i kancléř Vratislav Mynář, a děním okolo odstranění sochy maršála Koněva. Přijetím dalšího usnesení v kauze Mynář se možnosti výboru vyčerpaly, teď je potřeba, aby se řešením zabývala celá Sněmovna.

V kauze čínského dopisu výbor odsoudil jednání Hradu a kancléře Mynáře, který opět odmítl naše pozvání, aby mohl na výboru objasnit otázky s kauzou spojené. Na pozvání odpověděl neomaleným dopisem, ve kterém výbor obvinil z nekorektního jednání.

Případem jsme se dnes zabývali potřetí a Zahraniční výbor vyčerpal veškeré své možnosti k řešení situace. Teď je na čase, aby se záležitost posunula na plénum Poslanecké sněmovny. Je úkolem parlamentu kontrolovat exekutivní složku moci, pod kterou Kancelář prezidenta republiky i kancléř Mynář patří. V případu předsedy Senátu Kubery zůstává mnoho nezodpovězených otázek a je třeba, ve snaze zachovat demokracii a suverenitu našeho státu, zjistit okolnosti, za jakých byl předseda Senátu vystaven tlaku ze strany cizí mocnosti a za součinnosti představitelů Hradu.

V usnesení ke kauze sochy Koněva výbor důrazně odmítl výhružný tón, kterým se ruská diplomacie na Česko obrací. Jejich vyjádření považuji za zasahování do naší nezávislosti. V rámci dalšího řešení ruského vměšování apeluji na lepší zabezpečení českých zastupitelských úřadů v zahraničí. Útoky na konzulát v Petrohradu a velvyslanectví v Moskvě potvrzují nutnost podniknout bezprostřední kroky. Zároveň považuji za nezbytně nutné, aby se naše diplomacie jasně mezila vůči novému ruskému zákonu, který postihuje „zničení nebo poškození vojenských hrobů umístěných na území Ruské federace nebo za jejími hranicemi.”

Vítám, že náš výbor a příslušný výbor v Senátu, který přijal k případu další usnesení tento týden, se navzájem podporují a mluví v kauze Koněv stejným hlasem.