Praha, 4. února 2021 – Ministr kultury Lubomír Zaorálek vybral na základě výsledků výběrového řízení nového šéfa Národní knihovny. Stal se jím dosavadní ředitel Odboru správy fondů Tomáš Foltýn. V této instituci pracuje od roku 2007, prošel v Národní knihovně řadou vedoucích pozic a na současném místě ředitele Odboru správy fondů působí od roku 2013. Kromě jiného pracuje na několika národních a mezinárodních projektech. Národní knihovnu povede po delší době člověk z oboru a s dlouhodobou praxí ve vedoucích pozicích v prostředí knihoven. Jeho odbornost na poli správy fyzických a digitálních knihovních fondů, osobní zkušenost s fungováním samotné knihovny a v mezinárodní spolupráci, je dobrý základ pro posun knihovny vpřed. S ohledem na jeho zkušenosti očekáváme fundované rozhodování zejména v oblastech posunu digitalizace, zpřístupnění děl a plánované výstavby Národní knihovny. Tomáš Foltýn nahradí v čele Národní knihovny Víta Richtera, který funkci vykonával dočasně z pověření ministra Zaorálka od července loňského roku po odvolání bývalého ředitele Kocandy s odkazem na podezřelé IT zakázky, na které jsme dlouhodobě upozorňovali.

Pod novým vedením by se měla knihovna modernizovat a začít přijímat, zpracovávat, uchovávat i zpřístupňovat elektronické dokumenty v návaznosti na očekávanou novelizaci knihovního zákona. Spolu s Piráty jsem k němu připravila v tomto duchu příslušné pozměňovací návrhy. Ty, v případě včasného přijetí, pomohou knihovnám, uživatelům i nakladatelům s hladkým startem ostrého provozu, který je plánován na konec roku 2021. Dalším zásadním počinem by mohlo být rozšíření vzdáleného přístupu do Národní digitální knihovny, čili režim zpřístupnění děl nedostupných na trhu tak, jak se to nyní děje v rámci služby NDK - COVID, která pomáhá především studentům. Očekáváme posun také v záležitosti nové budovy Národní knihovny, jejíž výstavbu už nelze dále odkládat.

V rámci našeho přístupu k transparenci a posílení legitimity jmenování Tomáše Foltýna ředitelem Národní knihovny bychom uvítali znalost průběhu výběrového řízení i jména členů výběrové komise. Ministerstvo kultury by rovněž mělo zveřejnit kompletní vizi rozvoje knihovny, o které mluví v tiskové zprávě ministr kultury Lubomír Zaorálek.