Praha, 24. dubna 2020 – Na kulturu a přidružené profese dopadnou opatření související s pandemií koronaviru Covid-19 citelně. Ministerstvo kultury proto nedávno schválilo „záchranný balíček“, jehož největší slabinou je selektivní výběr podpořených organizací. Živnostníci a drobní podnikatelé, jejichž provozovny jsou uzavřené, ale zároveň by měli nadále kromě nájmů a dalších poplatků platit i autorským správcům, patří mezi nejvážněji ekonomicky postižené. Kromě toho OSA navrhuje i zavedení paušálního poplatku lokálním médiím.

Proti poplatku, který platí živnostníci autorským správcům za zprostředkování rozhlasového a televizního vysílání zákazníkům, vystupují Piráti dlouhodobě. Ve věci autorských poplatků jsem se proto obrátila dopisem – poté, co jsem zjistila, že datová schránka OSA je zablokovaná pro příjem zpráv – na předsedu představenstva OSA Romana Strejčka, abych získala informace o postojích a případných opatřeních vůči umělcům, jejichž činnost OSA živí, a rovněž o tom, jak se zachovají k živnostníkům, jejichž platby za zprostředkování přerozdělují. Od pana Strejčka jsem obratem dostala ujištění, že provozovatelům, kteří v důsledku vládních opatření museli uzavřít provozovnu, budou autorské poplatky odpuštěny a případné platby uskutečněné s předstihem vráceny. OSA také avizuje odložení dalších plateb až o 90 dnů a rozložení splátek do 12 měsíců. Byla zmíněna též finanční pomoc z tzv. Fondu solidarity, ze kterého bylo údajně vyplaceno autorům na 4,5 mil. kč.

Kromě toho však dopis obsahoval absurdní formulaci o úpravě zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která by zavedla nucené kvóty českého hudebního a audiovizuálního repertoáru v lokálních médiích. Za prezentovanou myšlenkou se může skrývat i další výběr peněz, které sice OSA nějakým způsobem autorům přerozdělí, avšak vzhledem k netransparentnímu hospodaření skrytě. Především ale považuji takové svazování rukou televizním a rozhlasovým tvůrcům za nepřípustné.

Podobu klíče pro rozdělování i počet autorů se nyní pokouším zjistit. Situaci budu samozřejmě dále sledovat a pokusím se nejen informovat veřejnost, ale v rámci možností i přispět k pozitivnímu vývoji.