Praha, 7. ledna 2020 – V písemné interpelaci jsem dnes vyzvala ministra školství Roberta Plagu k podpoře běloruských vysokoškolských studentů, kterým znemožnil Lukašenkův režim studovat. Protože dotace určené na pomoc VŠ studentům se vztahují pouze na ty, kteří se do studia zapsali do září 2020, nevztahují se na běloruské studenty, kteří se rozhodli zapsat na české školy po vlnách zatýkání a pronásledování po prezidentských volbách. Úpravou dotačního titulu, o kterou pana ministra žádám, pomůžeme desítkám studentů. Kromě samotného zajištění studia pokryje finanční podpora i stipendium a další náklady.

Podpora, kterou MŠMT směřuje například studentům obávajícím se pokračovat ve studiu v Bělorusku z důvodu represí nebo těm, jimž bylo studium na vysoké škole v Bělorusku znemožněno, v navržené podobě nezohledňuje situaci těch, kteří se přihlásili v pozdějších měsících nebo zájemců, kteří se teprve na studium připravují a bylo jim to znemožněno. Nestabilní a nebezpečná situace v Bělorusku stále trvá, a dokonce se prohlubuje. Věřím, že pomoc studentům z Běloruska, kterým diktátorské praktiky samozvaného prezidenta Lukašenka znemožňují základní právo na studium, je naší povinností a zcela v souladu se zahraniční politikou a zájmy naší země.