Praha, 8. února 2021 – Už v pátek 12. února může dojít k definitivnímu uzavření vzdáleného přístupu do velké části digitalizovaných knihovních fondů. Zástupci vlády se totiž doposud nedohodli se Svazem nakladatelů a knihkupců na jeho dalším zpřístupnění, hrozí tedy ukončení této služby pro studenty i pedagogy. V případě naplnění negativního scénáře zůstanou přístupná pouze tzv. díla nedostupná na trhu, tedy díla dosud chráněná autorským právem, ale v prodeji nedostupná, s datem vydání před rokem 2000 u knih a 2010 u novin a časopisů. Apeluji na vládu a ministerstva, aby se se Svazem nakladatelů a knihkupců dohodla. Není přípustné, aby desetitisíce univerzitních studentů zůstaly bez studijních materiálů.

Podzimní vlna pandemie měla mimo jiné za následek i uzavření knihoven. S ohledem na zodpovědné dodržování všech opatření nemohou instituce půjčovat knihy ani “přes okénko”. Kromě omezené kapacity univerzitních knihoven proto studentům již nezbývá mnoho možností, jak sehnat literaturu nezbytnou ke studiu. Protože je většina studentů odkázaná pouze na online formu výuky v místě bydliště, hrají vzdálené přístupy k materiálům klíčovou roli.

V téměř neřešitelném postavení jsou studenti posledních ročníků, kteří dokončují své závěrečné práce. Právě v tomto období je mají odevzdávat ke kontrole a posouzení. K jejich vypracování je odborná literatura v drtivé většině případů nezbytná a bez závěrečné práce nemohou studenti přistoupit ke státním závěrečným zkouškám a řádně zakončit studium. Stát, který je proponentem aktuálních opatření, je přitom povinen zajistit studentům řádné podmínky k dokončení studia. Studenti zatím mají ke zdrojům přístup pouze do pátku 12. února. To je nutné změnit.

V současné době je od vlády ze strany Českého svazu nakladatelů a knihkupců požadována kompenzace za zpřístupnění fondů ve výši 100 milionů Kč zpětně a 20 milionů Kč za každý další měsíc. Chápeme samozřejmě také těžkou situaci na knižním trhu, a proto je třeba se Svazem nakladatelů vyjednat přijatelný kompromis, kde by měla výše případné kompenzace vycházet ze statistiky četnosti jednotlivých přístupů. Za několik měsíců fungování vzdáleného přístupu musejí již existovat relevantní data, z kterých se dá vycházet.