Praha, 14. října 2020 – Vláda dnes schválila prodloužení záchranného balíčku pro kulturu s názvem Covid – Kultura II. Na pomoc státu dlouho čekali všichni provozovatelé a pracovníci kulturních zařízení napříč republikou, nezávislí umělci i producenti. První omezení kulturních akcí přitom platila už od 10. března, další omezení a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, platí dosud a podle veškerých prognóz budou trvat do konce roku 2020. Od července jsme proto dotazovali vládu prostřednictvím interpelací a připomínek. Dnes představený balíček zohlednil naše apely na rozšíření okruhu žadatelů o podporu, nadále však existují obavy, že pomoc bude podléhat složitým byrokratickým procesům, jako tomu bylo u předchozího programu.

Kultura je jedním z nejpostiženějších sektorů, kterého se dotkla pandemie koronaviru. Spousta akcí musela být zrušena. Přeložení jarních akcí na podzim, které mělo být počátkem “zahojení” kulturního sektoru, se ve stávající druhé vlně pandemie nekoná. Téměř všechny nezávislé kulturní instituce, umělci a další návazné profese hlásí absolutní finanční i psychické vyčerpání. Na druhou vlnu se vláda nepřipravila v žádném sektoru, tedy ani v kultuře. Piráti celé léto opakovaně vyzývali k vytvoření jasných plánů na druhou vlnu, nabízeli řešení i pomoc, ale marně.

Dnešní návrh v některých ohledech splňuje požadavky, které jsme směřovali na ministerstvo: okruh žadatelů se výrazně rozšířil na širší okruh organizací a profesí v kultuře, počítá např. i s OSVČ a dalšími nezávislými pracovníky. To je jednoznačně krok správným směrem. Z programu však není zcela zřejmé, zda se celkem volně nastavené podmínky podaří kvalitně a rychle administrativně vyhodnotit. Apelovali jsme i na odbyrokratizování velmi složitých mechanismů žádání o podporu, jak tomu bylo v předchozím titulu a čekáme na ohlasy z praxe.

Důležitou otázkou však i nadále zůstává, zdali má vláda jasný plán pro případ dalších restrikcí. Kulturní národ nemůže dovolit nechat kulturu v žádné z jejích oblastí padnout. Musíme mít jasně nastavené mechanismy podpory i případného rozvolňování. I nadále proto apelujeme a vyzýváme Ministerstvo kultury, aby představilo jasný plán jak případného rozvolňování, tak případného pokračování finanční a jiné podpory kulturnímu sektoru i v případě vyčerpání tohoto dotačního titulu.