Praha, 30. října 2019 – Vláda dnes projednala návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturitní zkoušky. Vládní návrh je přitom z věcného hlediska zcela totožný s návrhem novely školského zákona, který předložili Piráti v květnu letošního roku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tedy zcela otočilo a od původního záměru zavést povinnou zkoušku z matematiky upustilo, a to i na základě argumentace, kterou Piráti v souvislosti s maturitou dlouhodobě komunikují.

Přestože jsme rádi, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přehodnotilo původní záměr zavést povinnou zkoušku z matematiky a hodlá za současné situace zachovat volbu mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity, považujeme předložený vládní návrh za zcela zbytečný. Obsahuje totiž návrhy a opatření, které jsou předmětem našeho poslaneckého návrhu novely školského zákona, k němuž dala vláda v červenci neutrální stanovisko a jenž by měl být v Poslanecké sněmovně projednáván. Nutno dodat, že důvodová zpráva vládního návrhu obsahuje argumentaci, kterou v souvislosti s maturitou dlouhodobě komunikujeme.

Pirátská strana se věnuje tématu nastavení maturity dlouhodobě a aktivně. Kromě předloženého návrhu novely školského zákona o zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem ve společné části maturity jsme rovněž zahájili diskusi o tom, jak by maturita mohla vypadat do budoucna. Dle našeho názoru je nutné řešit nedostatky a problémy vyplývající ze současného nastavení modelu maturitní zkoušky. Právě z toho důvodu jsme otevřeli dialog napříč politickým spektrem s aktéry v oblasti vzdělávání a trhu práce s cílem dosáhnout konsensu ohledně nastavení modelu maturitní zkoušky. Dnes na toto téma proběhl seminář pod záštitou školského výboru v Poslanecké sněmovně, kde jsme diskutovali o tom, jak by maturita v budoucnu mohla vypadat.