Praha, 15. srpna 2018 – Souhlasím se vznikem vládní agentury, která by měla na starosti pouze sport a jeho rozvoj a podporu v ČR. Nemůžu už však souhlasit s tím, aby tato agentura byla ústředním orgánem státní správy, která je na vládě nezávislá. I v oblasti sportu má mít vláda svou politiku a Sněmovna ji má i v této oblasti kontrolovat a připomínkovat její kroky.

Vznikem agentury jako ústředního orgánu státní správy ztratí vláda na rozhodování v oblasti sportu jakýkoliv vliv a kontrolu. Samotné navrhované postavení jejího předsedy je pak vskutku zvláštní – předsedou může být i poslanec a je téměř neodvolatelný. Zatímco ministr školství, pod kterého nyní spadá sport, je odpovědný vládě, Sněmovně a voličům, předseda agentury nikomu. Vzhledem k tomu, že by agentura rozdělovala velmi významný objem peněz, na jejichž rozdělení neexistují žádná zákonná pravidla, stal by se z předsedy této agentury velice mocný člověk.

Statut ústředního orgánu státní správy vnímáme jako důležitý u orgánů, které ze své podstaty mají být nezávislé na vládě, jako je třeba ÚOHZ nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nikoliv pro agenturu zabývající se sportem, jejíž hlavní činností je přerozdělování dotací pro sport. Má-li být takový orgán apolitický, je umístění aktivního politika či přímo poslance do jeho čela nesmyslné.

Rád bych v oblasti sportu viděl především aktivitu v odbourání prokorupčního prostředí. Sport je jedním z odvětví s nejrozsáhlejším klientelismem. Vazby mezi činovníky ve sportu jsou natolik silné a zažité, že mnoho z nich ani neví, jak by měl dotační systém fungovat správně, bez přímluvy, bez známého.