Praha, 20. ledna 2021 - Vláda do dnešního dne nevyřešila situaci, která se týká umožnění provozu lesních klubů, ačkoliv mateřské školy mohou fungovat bez omezení. I když nejsou lesní kluby zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení a nejsou definovány zákonem, poskytují vzdělávání a péči o přibližně 5 000 dětí ve věku do 6 let. Piráti proto včera poslali písemnou interpelaci ministru zdravotnictví Janu Blatnému s žádostí o řešení situace.

Ministerstvo zdravotnictví vyvozuje omezení přítomnosti dětí v lesních klubech na základě zákazu shromažďování a konání hromadných akcí. Činnost lesních klubů je přitom zcela totožná s činností lesních mateřských škol, jejichž provoz omezen nebyl. Počet dětí v lesních klubech je zpravidla nižší než v běžných mateřských školách, lesní kluby zároveň z povahy svého zaměření kladou důraz na realizaci venkovních aktivit. Není tedy zřejmé, v jakých ohledech by případné umožnění provozu lesních klubů mohlo představovat vyšší epidemiologické riziko ve srovnání s mateřskými školami, kterým krizová opatření provoz umožňují, a je v nich povolena fyzická přítomnost dětí bez ohledu na stupeň epidemiologická rizika.

Ministr Blatný se 19. listopadu při projednávání žádosti o prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně vyjádřil v tom smyslu, že v případě provozu lesních klubů jde o formální problém, který se týká jejich právní subjektivity. Protiepidemiologická rizika by dle mého názoru měla být primárně zaměřena na cílové skupiny (v tomto případě jde o děti ve věku do 6 let). Právní status subjektů by neměl být v případě protiepidemiologických opatření určující a neměl by hrát stěžejní roli. Takový postup lze považovat za diskriminační. Jde nám o narovnání pravidel pro provoz zařízení, které poskytují vzdělávání a péči o děti v době, kdy jsou rodiče v práci.