Praha, 8. dubna 2020 – Pirátům se dnes podařilo prosadit posunutí termínu, ke kterému musí podmínečně zapsaní studenti předložit doklad o splnění podmínek pro přijetí k vysokoškolskému studiu. Tedy tak, aby měli dostatečný prostor i absolventi maturitních oborů, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku v podzimním termínu. Návrh prosadili v rámci zákona Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který upravuje podmínky konání přijímacích zkoušek a průběhu studia na vysokých školách pro rok 2020.

Vzhledem k aktuální situaci lze předpokládat, že dojde k opoždění zkoušek na středních i vysokých školách. Vládní návrh proto počítá s tím, že uchazeči o studium mohou být zapsáni podmínečně, nicméně musí předložit doklad o splnění podmínek pro přijetí ke studiu nejpozději do 30 dnů od začátku nového akademického roku. Na některých vysokých školách připadá začátek nového akademického roku již na 1. září. Pokud budou maturity v podzimním termínu probíhat standardním způsobem, maturitní vysvědčení mohou být v některých případech uvolněny až k 24. září. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku v podzimním termínu, by tak nemuseli mít dostatečný prostor k doložení všech požadovaných náležitostí. Proto jsme navrhli prodloužení termínu z 30 dní na 45. Uchazeči tak budou mít více času na obstarání například úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

S Piráty jsme se rovněž věnovali průběhu přijímacích zkoušek. S ohledem na vládní opatření, které zakazuje přítomnost žáků a studentů ve školách, bude možnost konat přijímací zkoušky na vysoké školy, ale i zkoušky v průběhu a závěru studia, distanční formou. Zatímco v případě závěrečných zkoušek vládní návrh umožňuje jejich konání prezenčně po obnovení přítomnosti studentů ve školách, u přijímacích zkoušek se s touto alternativou nepočítá. Vládní návrh tak příliš nebere v potaz skutečnost, že jsou uchazeči o studium na vysoké škole mnohdy odkázáni na své rodinné zázemí a nemusí mít k dispozici potřebné vybavení, které by jim umožnilo konat zkoušku distanční formou.

Pokud tito uchazeči nebudou mít možnost konat zkoušku jiným způsobem, budou znevýhodněni z hlediska přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Nerovný přístup ke vzdělávání je jedním z hlavních a dlouhodobých problémů českého školství, na což poukazuje například i OECD. I proto jsme předložili návrh, který by těmto uchazečům umožnil konat zkoušku prezenčně, pokud by z objektivních důvodů, ať už na straně studenta nebo školy, nemohla zkouška proběhnout distanční formou. Dle nedávných vyjádření některých škol by to ani jim samotným nemělo činit problém, samozřejmě za podmínky zachování nejvyšších hygienických standardů a v omezeném počtu lidí. Za standardních okolností by distanční forma neměla být problém, například knihovny v každém větším městě nabízejí bezplatný internet, ale i ty jsou v současném stavu uzavřeny. Náš návrh nicméně nebyl Sněmovnou podpořen.