Praha, 5. listopadu 2019 – Zítřejší stávku škol plně respektuji a naprosto jí rozumím, nicméně důvod stávky, který uvádí školské odbory, považuji za nedostatečný. Z mého pohledu by školské odbory měly bojovat za zvýšení objemu finančních prostředků na platy učitelů dle původního záměru s cílem navýšit platy o 15 procent.

Z původního záměru navýšit platy o 15 procent, který byl avizován ministrem školství Robertem Plagou i premiérem Andrejem Babišem v průběhu ledna 2019, nicméně rychle záhy sešlo. I z tohoto důvodu jsem na konci března tohoto roku vyvolal na půdě Poslanecké sněmovny jednání k platům učitelů, kde jsem předložil návrh usnesení, které vyzývá vládu k navýšení platu učitelů minimálně na 130 procent průměrné mzdy již v roce 2020. To je ostatně v souladu s dřívějším usnesením, které Poslanecká sněmovna přijala v roce 2017. Naše usnesení bylo tehdy přijato, nicméně hned druhý den bylo hlasování zpochybněno na podnět sociálnědemokratického poslance a již k opětovnému schválení nedošlo. Zatímco jsme se v březnu platy učitelů zabývali i na půdě Sněmovny, školské odbory v té době promeškaly příležitost vyvolat nátlak na zachování zvýšení objemu o 15 procent, čímž bychom se spíše přiblížili dosažení 130 procent průměrné mzdy ještě v roce 2020.

Podnět ke stávce chápu jako výraz dlouhodobé nespokojenosti učitelů, který je z mého pohledu, a to i vzhledem k současné situaci v regionálním školství, naprosto legitimní. Vím, že mnozí učitelé vstupují do stávky s vyššími cíli než ty, které uvádějí odbory. Školské odbory se spokojily s navýšením objemu finančních prostředků o 10 procent na platy a omezily diskusi na to, jaká část z této uvažované částky půjde do tarifů a kolik půjde na osobní ohodnocení.

I z těchto důvodů jsme se rozhodli podat pozměňovací návrh k rozpočtu, aby byly zajištěny finanční prostředky na platy dle původního záměru, tedy navýšení o 15 procent. Vedle toho vyjednáváme záměr ukotvit platy učitelů zákonem. Cílem záměru je navázání finančních prostředků na platy učitelů na průměrnou mzdu v ČR s tím, že by průměrný plat učitelů představoval minimálně 130 procent průměrné mzdy. Platy učitelů by tak již nadále nebyly politikum a nedocházelo by každoročně k nedůstojným hádkám o jejich výši. Uvažovaný záměr by naopak přinesl vyšší stabilitu a předvídatelnost.