Praha, 17. května 2019 – Dnešní vystoupení ministryně financí Aleny Schillerové na sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství nepřineslo z pohledu Pirátů ve věci navyšování platů učitelům na příští rok nic konkrétního. Přestože ministryně financí přislíbila, že přizpůsobí tvorbu státních rozpočtů v dalších letech tak, aby byl dodržen vládní slib na zvýšení platů učitelů do roku 2021, o diskutovaném zvýšení platů učitelů na rok 2020 však nepadlo ani slovo.

Piráti dlouhodobě žádají vládu o odpověď na to, jakými konkrétními kroky chce dosáhnout navýšení platů učitelů v roce 2020. Je to pro nás důležité tím spíše, že se chystají škrty ve státním rozpočtu. I z tohoto důvodu jsem na březnové schůzi Sněmovny navrhnul usnesení, které opakovaně vyzývalo vládu ke zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy ještě v roce 2020. Druhý den po schválení výzvy se vládní poslanci s podporou komunistů rozhodli hlasovat navzdory veškerým sněmovním procedurám proti tomuto dříve přijatému usnesení. To jen dokazuje, že vláda nemá v úmyslu platy pedagogů pro příští rok zvyšovat. Růst platů pedagogických i nepedagogických pracovníků vnímáme jako zásadní podmínku pro zlepšování situace v regionálním školství.