Praha, 1. září 2020 – Začátek nového školního roku staví před děti, žáky, studenty, jejich rodiče a učitele výzvy, jež sebou přináší COVID-19. Ministerstvo školství vydalo manuál pro provoz škol. Ten obsahuje pokyny školám, jak postupovat v případě různých scénářů souvisejících s potenciálním šířením COVID-19 a zároveň poskytuje odlišení toho, co je závazné, doporučující nebo pouze informačního charakteru, po čemž jsme i my Piráti dlouhodobě volali. Přesto stále existují oblasti, které vláda zatím nevyřešila, a přitom mohou být klíčové: Vzájemná koordinace úřadů, zejména resortů školství, zdravotnictví a sociálních věcí, například ve věci ošetřovného, dále vyřešení otázek nezodpovězených v manuálu pro provoz škol a také veškeré zrušení soutěží pořádaných ministerstvem.

Pokud se něco vládě nadále ne zcela daří, tak je to nastavení meziresortní spolupráce a vzájemná koordinace činnosti. Máme začátek školního roku a stále nevíme, jak to bude s nárokem na ošetřovné. Přitom již teď můžeme být svědky odkladů začátku školního roku na některých školách z důvodu karanténních opatření. Nastavení parametrů v rámci ošetřovného mělo být řešeno souběžně s přípravou návrhu novely školského zákona, který byl Sněmovnou a Senátem schválen před dvěma týdny a který nově ustanovuje zákonnou povinnost poskytovat distanční způsob vzdělávání z pozice škol a povinnost žáka se jej účastnit. To se bohužel nestalo, přestože jde o problematiku, která má reálný přesah do oblasti sociální i oblasti vzdělávání.

V této chvíli rovněž není zcela jasné, jak má škola v průběhu školního roku postupovat v případě, že většina učitelského sboru skončí v karanténě. Podle manuálu pro provoz škol bude totiž přechod dotčených zaměstnanců školy na práci z domova a jejich zapojení do distanční výuky sice možný, přechod škol na distanční výuku se nicméně odvíjí od absence dětí, žáků a studentů. Pokud tedy budou v karanténě učitelé a žáci nikoliv, nacházíme se zcela v patové situaci, kterou schválená úprava školského zákona nezohledňuje. I to byl jeden z důvodů, proč jsme Ministerstvo školství kritizovali za nekoordinovaný a nesystémový přístup a nedostatečnou specifikaci toho, co zavedení povinnosti distančního způsobu vzdělávání a z něj vyplývajících povinností vlastně znamená.

Rovněž nemůžeme souhlasit s postupem Ministerstva školství ve věci vyhlašování soutěží. Zrušení všech soutěží pořádaných MŠMT na celý rok dopředu bez sebemenší snahy o jejich realizaci alternativním způsobem (posunutí termínu soutěží, konání soutěží distanční formou), považujeme za selhání ministerstva.

V souvislosti s efektivním využíváním semaforu je rovněž poměrně nepochopitelné doporučení školám ohledně zákazu vstupu rodičů do budovy školy. Vstup rodičů do školy by se měl z našeho pohledu řídit stejnými pravidly jako pro vstup jejich dětí. Pokud tedy někdo bude vykazovat příznaky onemocnění, neměl by být do budovy školy vpuštěn. Opatření zákazu vstupu by mělo být zaváděno až se zvýšeným stupněm semaforu nebo na základě doporučení či nařízení místně příslušné krajské hygienické stanice.

I přes zmíněné nedostatky je na místě pozitivně zhodnotit posun v kvalitě a srozumitelnosti manuálu pro provoz škol ve srovnání s předchozí verzí vydanou na jaře letošního roku. Zároveň doufám, že se vláda skutečně naučí využívat semafor efektivně a nebudeme nadále svědky vyhlašování plošných opatření, aniž by byla reflektována situace na lokální úrovni. Při příležitosti začátku nového školního roku bych rovněž rád využil příležitosti a popřál všem učitelům, rodičům a jejich dětem, pokud možno poklidný průběh školního roku. Jsme v tom společně.